Fázové transformace v chalkogenidových materiálech pro záznam informace

Projekt GA ČR 104/08/1021 (2008-2010)

Řešitel: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. (Katedra fyzikální chemie)

Člen řešitelského týmu: Ing. Petr Košťál, Ph.D.

 

Předmětem projektu byla příprava a studium čistých i dotovaných skel na bázi ternárních chalkogenidů, která jsou potenciálně vhodná pro elektrický či optický záznam informace. Hlavní důraz byl kladen zejména na detailní studium fázových transformací na mikroskopické i makrokopické úrovni. Cílem projektu bylo hlubší poznání mechanismu a kinetiky fázových transformací v objemových vzorcích nekrystalických chalkogenidů a jejich srovnání s vlastnostmi tenkých vrstev se srovnatelným chemickým složením. Získané výsledky budou potenciálně využitelné při vývoji a konstrukci elektro-optických paměťových médií pro záznam informace.