Česká reprezentace v International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry (ICTAC)

Projekt MŠMT LG – INGO II (2011-2013)

Řešitelka: prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.

 

Projekt Česká reprezentace v International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry (ICTAC) podporuje aktivní spolupráci české Odborné skupiny termické analýzy (OSTA) při České společnosti chemické s ICTAC, umožňuje českým vědcům účastnit se akcí pořádaných ICTAC a prezentovat své výsledky na mezinárodní úrovni. Cílem je podpořit aktivní zapojení do ICTAC a  organizovat mezinárodní akce.