Syntéza a charakterizace nových barevných směsných oxidů kovů

Projekt GAČR 16-06697S (2016-2018): 

Řešitel:

prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.

Řešitelský kolektiv:

Ing. Petr Bělina, Ph.D., Ing. Žaneta Dohnalová, Ph.D., Ing. Nataliia Gorodylova, Ph.D., Ing. Jana Luxová, Ph.D., Lenka Tilgnerová, Ing. Aneta Burkovičová, Ing. Blanka Hablovičová, Ing. Kateřina Těšitelová.

 

Předložený projekt je zaměřen na přípravu a charakterizaci barevných směsných oxidů kovů. Nové funkční anorganické práškové materiály na bázi směsných oxidů s pyrochlorovou a perovskitovou strukturou, fosforečnany typu NASICON a wolframany s wolframitovou strukturou, které obsahují prvky šetrné k životnímu prostředí, budou připraveny s využitím ekologických postupů syntézy. Nové materiály budou charakterizovány s ohledem na jejich fázové složení a optické vlastnosti se zvláštním důrazem na původ a fyzikálně-chemický mechanismus jejich zabarvení. Dále práškové materiály budou charakterizovány z hlediska granulometrického složení, morfologických vlastností, chemické, termické a světelné stability. Hlavním cílem projektu je objevovat nové netoxické materiály se zajímavými vlastnostmi (barva, tepelná stabilita, polovodivé vlastnosti, antikorozní schopnosti, odolnost proti UV záření, atd.), stejně jako rozšíření a systematizace teoretických znalostí původu barevného vzhledu anorganických pevných látek různých typů a jeho vzájemném vztahu se strukturou a složením.