Přístrojové vybavení

 

Přístroje pro anorganickou analýzu
 • atomový absorpční spektrometr GBC 906 AA (GBC, Austrálie)
 • modulární iontové chromatografy (Shimadzu, Japonsko a ECOM, ČR)
 • spektrometr Spekol 11 (Zeiss, SRN) pro viditelnou oblast záření
 • spektrofotometr 722-200 (MK Servis, Praha), 330 - 1000 nm
 • přístroje pro základní elektrochemickou analýzu (pH-metry, konduktometry, přístroje pro potenciometrii)
 • analyzátor stopových prvků ECAFLOW 150 pro stanovení stopových množství i vyšších koncentrací vybraných prvků průtokovými elektrochemickými metodami (ISTRAN s.r.o., Slovensko) 
Přístroje pro měření velikosti částic práškových materiálů
 • přístroj pracující na principu laserové difrakce Mastersizer 2000 MU (Malvern Instruments Ltd., Velká Británie) pro rozsah 0,02 – 2000 µm
 • akustický a elektroakustický spektrometr DT-1200 (Dispersion Technology Inc., USA) pro měření velikosti částic a zeta potenciálu koncentrovaných suspenzí (0,005 - 1000 μm)
Přístroj pro stanovení měrného povrchu a distribuce pórů
 • přístroj využívající metodu BET Nova 1200e (Quantachrome Instruments, USA)
Přístroje pro objektivní měření barevnosti pigmentů a jejich aplikací
 • Color Quest XE (HunterLab, USA) s orientací měření d/8°
 • leskoměr ZGM 1100 (Zehntner GmbH, Švýcarsko), geometrie 20, 60 a 85°
Přístroje pro termickou analýzu a kalorimetrii
 • přístroj pro simultánní měření termogravimetrie a diferenční termické analýzy Jupiter STA 449/C/6/F (Netzsch, SRN) od pokojové teploty do 1600 °C (rychlost ohřevu 0,1 - 20 °C/min, inertní atmosféra)
 • žárový mikroskop EM201 do 1600 °C (Hesse Instruments, Německo)
 • reakční izoperibolický kalorimetr pro teploty 10 - 40 °C
 • kalorimetr s tepelným tokem Setaram C 80 (Setaram, Francie) pro teploty 25 - 300 °C
 • diferenční skenovací kalorimetr Pyris 1 (Perkin-Elmer, USA) pro teploty -50 až  750 °C
 • vsádkový mikrokalorimetr (vyvinuto na TU Bergakademie Freiberg), měření při teplotě okolí v systému pevná fáze - kapalina, kapalina - kapalina
Zařízení pro expozici materiálů světelným zářením
 • komora pro sluneční simulaci Q-SUN XE 1S (Q Panel Lab Products, USA)
Zařízení pro mletí a zpracování práškových materiálů
 • mlýny odstředivé (Fritsch, SRN),  vibrační (Vibrom, ČR)
 • talířový granulátor (VÚOS, a.s. ČR)
 • laboratorní fluidní zařízení pro sušení, granulaci a povrchové úpravy (Fluidicon, ČR)
 • tabletovací motorový lis BSML pro lisovací sílu až 25 tun s poloautomatickým ovládáním (BRIO Hranice s.r.o, ČR)
Přístroj pro měření bodové pevnosti a spékavosti granulovaných materiálů
 • TMZ-3U (Micro-Sensor Bechyně, s.r.o.)
Zařízení pro práci v definované atmosféře
 • korozní diagnostický přístroj KEA 300 (Liebish, GmbH, SRN)
 • korozní diagnostický přístroj Hygrotherm 519 (Erischsen, SRN)
 • termostatická komora ST3+ (POL-EKO-APARATURA, Polsko)
Zařízení pro tepelné zpracování materiálů
 • pece muflové do 1200 °C a 1600 °C, pec skříňová (Soliden, ČR) do 1350 °C (160 l)
 • laboratorní trubková pec LT do teploty 1100°C s přívodem ochranné atmosféry (LAC s.r.o. ČR)
Zařízení pro rentgenovou difrakční analýzu
 • stolní difraktometr MiniFlex600, pro práškovou rentgenovou difrakci (fázovou analýzu), vybaven databází PDF 2 (Rigaku, Japonsko)