Úspěchy studentů skupiny anorganických pigmentů

Rok
Student
Ocenění
2002
Ing. Dagmar Jurčíková
3. cena Nadačního fondu Miroslava Jurečka za nejlepší diplomovou práci („Využití mechanoaktivace při syntéze spinelových pigmentů“)
2004
Zdeněk Bureš *)
1. místo v okresním i krajském kole SOČ („Barevné pigmenty na bázi oxidických sloučenin titanu“)
 
Lukáš Hozák *)
2. místo v okresním i krajském kole SOČ („Pigmenty typu pseudobrookitu“)
Jakub Vokoun *)
3. místo v okresním i krajském kole SOČ („Spinelové pigmenty“)
Lukáš Hozák *)
1. místo v celostátním kole SOČ („Pigmenty typu pseudobrookitu“)
Zdeněk Bureš *)
2. místo v celostátním kole SOČ („Barevné pigmenty na bázi oxidických sloučenin titanu“)
2007
Ing. Michal Vondrášek
1. cena Nadačního fondu Miroslava Jurečka za nejlepší diplomovou práci („Pyrochlorové pigmenty typu Ln2Zr2-xVxO7“)
2008
Vlaďka Mrákotová *)
1. místo v okresním kole SOČ („Speciální anorganické pigmenty s lanthanoidy“)
 
Ing. Michal Tůma, Ph.D.
Cena děkana FChT za vynikající disertační práci („Barevné ekologické pigmenty“)
Bc. Lenka Bukovská
1. místo na Studentské vědecké konferenci v Bratislavě v sekci Anorganická technologie a materiály („Studium barevných vlastností sloučenin typu  Lu2Zr2-xVxO7“)
2009
Milena Kaufmannová *)
1. místo v okresním i krajském kole SOČ („Pigmenty na bázi Bi2O3“)
 
Milena Kaufmannová *)
4. místo v celostátním kole SOČ („Pigmenty na bázi Bi2O3“)
Ing. Lenka Bukovská
Studentská cena rektora II. stupně za diplomovou práci („Pyrochlorové pigmenty typu Ln2Zr2-xVxO7“)
Ing. Pavel Bystrzycki
1. místo za nejlepší poster na 8th International Conference on Preparation of Ceramic Materials in Herľany („The influence of the preparation on the color of the Bi1.8Er0.1Zr0.075O3 compound“)
Ing. Lucie Vitásková
Umístění mezi 10 finalisty v soutěži Rhodia za chemii (ocenění pro nejlepší české doktorandy, soutěž organizovaná Francouzským velvyslanectvím v ČR ve spolupráci se společností Rhodia ČR s.r.o.)
2010
Bc. Veronika Kosinová
Cena Bochemie,  „Studentská vědecká konference 2010“ v kategorii „Věda má budoucnost“ na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě („Směsné oxidické pigmenty na bázi Ti-Ni-M (M = Sb, Mo, W, Nb“)
 
Bc. Jitka Mouchová
1. místo na Studentské vědecké konferenci v Bratislavě v sekci Anorganická technologie a materiály („Studium fyzikálně-optických vlastností sloučenin typu Er2Ce2-xMxO7“)
2011
Ing. Jan Večeřa
1. místo za nejlepší poster na 20. konferenci Aprochem 2011 (kolektiv autorů: J. Večeřa, J. Čech, P. Mikulášek, P. Šulcová, P. Bělina „Příprava rutilových pigmentů s Cr“)
 
Diana Marková*)
1. místo v okresním i krajském kole SOČ („Pigmenty na bázi CeO2“), 5. místo v celostátním kole SOČ („Pigmenty na bázi Bi2O3“)
Ing. Jana Hořejší
Cena děkana za vynikající diplomovou práci („Syntéza sloučenin typu Ln2Ce2-xMxO7“)
Ing. Veronika Kosinová
3. cena Nadačního fondu Miroslava Jurečka za nejlepší diplomovou práci („Rutilové pigmenty s niklem“)
Ing. Lenka Bukovská
Ocenění posteru na konferenci Trendy v anorganické technologii 2011 (kolektiv autorů: L. Bukovská, J. Mouchová, P. Šulcová  „Syntéza perovskitových sloučenin typu Er2Ce2-xMoxO7“)
Bc. Iveta Šedová
3. místo na Studentské vědecké konferenci v Bratislavě v sekci Anorganická technologie a materiály („Studium barevných vlastností sloučenin typu Ti1-3xCrxW2xO2“)
Diana Marková*)
Cena Františka Egermayera za nejlepší odbornou práci v průběhu studia na střední škole
2013
Ing. Aneta Burkovičová
Cena Lovochemie za vynikající diplomovou práci („Perovskitové sloučeniny typu SrVxTbySn1-(x+y)O3“)
 
Bc. Kateřina Těšitelová
2. místo na 15. Studentské vědecké konferenci v Bratislavě v sekci Anorganická technologie a materiály („Příprava a studium sloučenin typu Bi-Ce-Nb“)
2014
Ing. Blanka Hablovičová
Čestné uznání za nejlepší posterové sdělení 2. ročníku konference ICCT 2014 v Mikulově (kolektiv autorů: B. Hablovičová, L. Stránksá, P. Šulcová: „Příprava a hodnocení žlutých pigmentů oxidického typu“)
 
Ing. Kateřina Těšitelová
Cena společnosti Precheza a.s. za obsahově nejzajímavější diplomovou práci („Směsné oxidické pigmenty na bázi Bi-Ce-Nb“)
 
Ing. Lucie Karolová
3. cena Nadačního fondu Miroslava Jurečka za nejlepší diplomovou práci („Kassiteritová violeť s příměsemi“)
 
Ing. Petra Luňáková
Cena za nejlepší posterovou prezentaci konference Moderní trendy v anorganických technologiích 2014 (kolektiv autorů: P. Luňáková, M. Trojan, J. Trojan: Dvoustupňová příprava perovskitových pigmentů“)
 
Veronika Kropáčková*)
1. místo v okresním kole SOČ, 3. místo v krajském kole SOČ („Syntéza a studium oxidických pigmentů“)
 
Veronika Kropáčková*)
Cena Synpa a.s. („Syntéza a studium oxidických pigmentů“)
 
Ing. Jan Večeřa
Cena děkana FChT za vynikající disertační práci („Syntéza a studium směsných oxidických pigmentů“)
2015
Bc. Diana Marková
2. místo na 17. Studentské vědecké konferenci v Bratislavě v sekci Anorganická technologie („Příprava a studium směsných oxidických pigmentů na bázi CeO2 s příměsí terbia a zirkonia“)
2016 Ing. Milena Kaufmannová 3. cena Nadačního fondu Miroslava Jurečka za nejlepší diplomovou práci (Směsné oxidické pigmenty na bázi Bi-Zn-Ce)
  Mgr. Alisa Doroshenko Čestné uznání za nejlepší posterové sdělení 4. ročníku konference ICCT 2016 v Mikulově (Ti-Modified Clay Composite for Cr(VI) Removal from Polluted Water; kolektiv autorů: A. Doroshenko, N. Gorodylova, P. Šulcová)
  Bc. Diana Marková  Třetí místo na 18. Študentské vedecké konferencii v sekci Anorganické materiály, Slovenská technická univerzita, Bratislava 9. listopadu 2016 (Studium barevných vlastností sloučenin typu Bi-Zr-Nb v závislosti na způsobu přípravy; kolektiv autorů: D. Marková, M. Zríni, B. Hablovičová, P. Šulcová)
*) ve spolupráci se Střední průmyslovou školou chemickou v Pardubicích