Témata Bc. prací 2016/2017

 
 

Téma bakalářské práce

Forma

Vedoucí práce

Půdní kondicionéry

Rešer.

doc. Ing. L. Svoboda, CSc.

Alginátové hydrogely - vlastnosti, příprava, využití

Rešer.

doc. Ing. L. Svoboda, CSc.

Chitosanové superabsorbenty

Rešer.

doc. Ing. L. Svoboda, CSc.

Biodegradabilní látky – příprava, rozpustnost

Rešer.(Exper.)

Ing. P. Honcová, Ph.D.

Anorganické soli pro akumulaci tepla

Rešer.(Exper.)

Ing. P. Honcová, Ph.D.

Hustoty chalkogenidových materiálů

Rešer.

Ing. P. Honcová, Ph.D.

Využití termické analýzy ve farmaceutickém průmyslu

Rešer.

Ing. P. Honcová, Ph.D.

Speciální keramika – výroba, využití

Rešer.

Ing. P. Honcová, Ph.D.

Chemický průmysl (anorganický) v ČR

Rešer.

Ing. P. Honcová, Ph.D.

Termoaktivní barva

Exper.

Ing. J. Luxová, Ph.D.

Termoaktivní látky

Rešer.

Ing. J. Luxová, Ph.D.

Příprava perovskitových pigmentů na bázi PrFeO3

Exper.

Ing. J. Luxová, Ph.D.

Směsné oxidické pigmenty pyrochlorového typu

Exper.

prof. Ing.  P. Šulcová,Ph.D

„High performance“ anorganické pigmenty

Rešer.

prof. Ing.  P. Šulcová,Ph.D

Problematika odpadů při výrobě titanové běloby síranovým způsobem

Rešer.

Ing. P. Bělina, Ph.D.

Syntéza a hodnocení vybraných vlastností spinelových sloučenin

Exper.

Ing. P. Bělina, Ph.D.

Fyzikálně chemické a korozně-inhibiční vlastnosti fosforečnanů chromu

Exper.

Ing. P. Bělina, Ph.D.

Příprava žlutých pigmentů s perovskitovou strukturou

Exper.

Ing. Ž. Dohnalová, Ph.D.

Pigmenty s odrazivostí v NIR oblasti

Rešer.

Ing. Ž. Dohnalová, Ph.D.

Kalorimetrie: Od počátku po současnost

Rešer.

Ing. P. Košťál, Ph.D.

Měření tepelných kapacit                                                         

Exper.

Ing. P. Košťál, Ph.D.

Měření teploty: historie, současnost a využití v kalorimetrii

Rešer.

Ing. P. Košťál, Ph.D.

Technologie pražení a přípravy kávy

Rešer.

Ing. P. Košťál, Ph.D.