Program

 
Program konference Trendy v anorganické technologii 2011:
 
 
 
Pondělí 13. června
   
10:00 – 14:00
Registrace (budova HA, vestibul - 2. NP)
12:00 – 13:30
Oběd (hotelová škola)
14:00 – 16:30
Přednášky pracovníků  ÚAChTM FCHPT STU Bratislava
(posluchárna C2, budova HA)
                    
Předsedající: L. Svoboda
14:00 – 14:10
L. Svoboda: Zahájení konference
14:10 – 14:40
J. Híveš: Trendy na FCHPT – STU v oblasti AT        
14:40 – 15:10
M. Ambrová: Výskum na Oddelení anorganickej technológie v oblasti jadrovej energetiky
15:10 – 15:30
Coffee break (respiria budovy HA)
15:30 – 16:00
V. Danielik: Správanie sa zlúčenin chrómu v kryolitových taveninách
16:00 – 16:30
M. Zemanová: Elektrovylučovanie Ni17W3                 
18:00 – 22:00
Uvítací večírek, posterová sekce (respiria budovy HA)
 
(postery je možné instalovat ihned po registraci účastníka, všechny musí být vyvěšeny do 18:00 hod.)
 
 
Úterý 14. června
 
 
8:30 – 11:30
Přednášky pracovníků ÚAT FChT VŠCHT Praha
(posluchárna C2, budova HA)
               
Předsedající: J. Híveš
  8:30 – 9:00
K. Bouzek:Ústav anorganické technologie VŠCHT Praha – stávající situace a nové výzvy
  9:00 – 9:30
B. Bernauer: Modeling and optimization of catalytic reactor for N2O – free ammonia oxidation
  9:30 – 10:00
Coffee break (respiria budovy HA)
10:00 – 10:30
J. Krýsa: Aplikace TiO2 fotokatalýzy při čištění životního prostředí 
10:30 – 11:00
M. Paidar: Výzkumné aktivity skupiny technické elektrochemie na VŠCHT Praha    
11:00 – 11:30
J. Vídenský: Studium heterogenních nekatalyzovaných reakcí pevné fáze s tekutinou na ÚAT VŠCHT Praha
12:00 – 13:15
Oběd (hotelová škola)
13:15 – 14:00
Prohlídka prostor Fakulty chemicko–technologické
(zahájení v posluchárně C2)
14:00 – 17:00
Návštěva nových prostor Katedry anorganické technologie v Doubravicích a konferenční výlet (Kunětická hora). Odjezd v 14:00 ze zastávky MHD Univerzita.
18:30
Konferenční večeře na lodi Arnošt
   
Středa 15. června
 
 
8:30 – 11:30
Přednášky pracovníků KAnT FChT UPa 
(posluchárna C2, budova HA)
               
Předsedající: B. Bernauer
  9:00 – 9:30
L. Svoboda:Současnost a budoucnost oboru Anorganická technologie na Univerzitě Pardubice
  9:30 – 10:00
P. Bělina: Skupina agrochemie a anorganické analýzy KAnT
10:00 – 10:30
Coffee break (respiria budovy HA)
10:30 – 11:00
P. Košťál:Současnost a budoucnost termodynamické skupiny KAnT
11:00 – 11:30
P. Šulcová: Historie, současnost a perspektivy anorganických pigmentů na Univerzitě Pardubice
11:30 – 11:40
doc. L. Svoboda: Zakončení konference
12:00 – 13:30
Oběd (hotelová škola)