Kontakt

Konferenční e-mailová adresa:
 
trendy@upce.cz
 
Adresa organizátora:
 
Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko-technologická
Katedra anorganické technologie
Doubravice 41
53210 Pardubice
tel.: +420466037171
fax.: +420466037275
 
 
Vědecký výbor konference
 
Karel Bouzek, Pavel Fellner, Ján Híveš, Josef Krýsa, Petra Šulcová, Miroslav Trojan
 
 
Organizační výbor konference
 
Ladislav Svoboda, Petra Šulcová, Petr Bělina, Pavla Honcová, Petr Košťál, Jana Luxová, Brigita Pazourová