18. KSAP-PM: 18. Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech

 

Konference s mezinárodní účastí zaměřená na výměnu nových poznatků v oblasti práškových materiálů a anorganických pigmentů, jejich aplikací, fyzikálně - chemických vlastností a metod jejich hodnocení, ekologických aspektů výroby a použití anorganických pigmentů. Na konferenci lze prezentovat také výsledky vědecko-výzkumné činnosti z oblasti keramiky, povrchových úprav keramiky a žáruvzdorných materiálů.

Pigmentářská skupina Katedry anorganické technologie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice ve spolupráci s Českou společností chemickou zve všechny zájemce na 18. ročník konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech, který se uskuteční dne 21. září 2016 v areálu Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice (Studentská 573) v Pardubicích. 

 

Program (PDF)