4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference

 

Mezinárodní konference je zaměřená na výměnu nových poznatků a zkušeností z oblasti termické analýzy a kalorimetrie.

 

Program konference