Studenti na katedře analytické chemie v akademickém roce 2016/2017

Doktorandi - prezenční studium
 
Studijní program P1419, obor 1403V001

Ing. Karolína Adámková
Ing. Roman Hájek
Ing. Michaela Chocholoušková
Ing. Jitka Klikarová
Ing. Martina Komendová
Ing. Michaela Kovářová
Ing. Šárka Melicharová
Ing. Martin Pavlačka
Ing. Silvie Surmová
Ing. Tereza Šídová
Ing. Miroslava Zelená
Ing. Simona Žabčíková