Studenti na katedře analytické chemie v akademickém roce 2015/2016

Doktorandi - prezenční studium
 
Studijní program P1419, obor 1403V001

Ing. Karolína Adámková
Ing. Roman Hájek
Ing. Petr Janás
Ing. Martina Komendová
Ing. Daniel Kremr
Ing. Zuzana Nováková
Ing. Magdaléna Ovčačíková
Ing. Martin Pavlačka
Ing. Silvie Surmová
Ing. Tereza Sychrovská
Ing. Michaela Šafránková
Ing. Tereza Šídová
Ing. Petra Šilarová
Ing. Nikola Vaňková
Ing. Jana Váňová
Ing. Miroslava Zelená
Ing. Simona Žabčíková