Seznam účastníků

17. ročníku soutěže o nejlepší studentskou práci v oboru analytické chemie

„O cenu firmy MERCK 2014“

 

 1. Bc. Karolína ADÁMKOVÁ, Univerzita Pardubice
  Stanovení těkavých látek u vzorků ječného a pšeničného sladu
 2. Bc. Marta BLAŠKOVÁ, Univerzita Karlova v Praze
  Jednoduchý elektrochemický biosenzor pro komplexní detekci poškození DNA chemickými karcinogeny
 3. Bc. Zuzana ČAPKOVÁ, Univerzita Palackého v Olomouci
  Časově podmíněná periprotetická osteolýza-analýza exprese kandidátních genů
 4. Bc. Lucie HRUBÁ, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  Speciační analýza jodu v potravinách živočišného původu
 5. Bc. Simona JANKŮ, Univerzita Pardubice
  Příprava a charakterizace vysoce zesítěných monolitických stacionárních fází pro separace malých molekul
 6. Bc. Kamila KLOGNEROVÁ, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  Speciační analýza selenu v řepce olejce
 7. Bc. Kateřina KOLESÍKOVÁ, Univerzita Pardubice
  Elektrochemické stanovení kapsaicinu na uhlíkové pastové elektrodě
 8. Bc. Peter KONRÁD, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  Charakterizácia vplyvu žíhania na vlastnosti nanoštruktúr Au na sklenenom substráte
 9. Bc. Vít KOSEK, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  Vývoj analytické metody pro studium osudu statinů v tkáňových kulturách s využitím tandemové a vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie
 10. Bc. Markéta KREJČOVÁ, Univerzita Karlova v Praze
  Optimalizace podmínek chromatografického stanovení aromatických aminů s elektrochemickou detekcí
 11. Bc. Aneta LARYŠOVÁ, Ostravská univerzita v Ostravě
  Analýza alkaloidů v makovině metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie
 12. Simona LUPÍNKOVÁ, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  Analýza povrchů polymerů aktivovaných plazmatem a následně roubovaných vicinálními sloučeninami
 13. Bc. Kamil MIKULÁŠEK, Masarykova univerzita Brno
  Studium retenčního chování trinukleotidů v HPLC
 14. Bc. Michaela NAGYOVÁ, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  Analýza povrchu polymérov očkovaných cysteamínom pre tkanivové inžinierstvo
 15. Bc. Zuzana NEORALOVÁ, Univerzita Pardubice
  Stanovení obsahu polyfenolických látek a antioxidační aktivita moravských vín
 16. Bc. Hana NOŽIČKOVÁ, Univerzita Pardubice
  Analýza volných a vázaných fenolických látek ve sladovnickém ječmeni
 17. Bc. Petr PAROULEK, Masarykova univerzita Brno
  Studium interakce benzo[c]fenantridinových alkaloidů s DNA
 18. Ing. Lucie PIECKOVÁ, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  Metody chiroptické spektroskopie - nástroj v diagnostice degenerativních onemocnění?
 19. Bc. Helena RYŠAVÁ, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  Studium povrchové modifikace nanočástic stříbra cysteinem a jeho deriváty
 20. Bc. Lenka ŘEZÁČOVÁ, Masarykova univerzita Brno
  Analytické využití nanočástic na bázi kvantových teček
 21. Bc. Klára STÁVKOVÁ, Univerzita Karlova v Praze
  Elektrochemický výzkum supramolekulárních interakcí DNA s genotoxickým 2‑nitrofluorenem
 22. Bc. Lukáš TARABA, Univerzita Karlova v Praze
  Elektroforetické stanovení organických kyselin v matricích obsahujících chrom
 23. Bc. Kateřina URBANCOVÁ, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  Rychlé postupy pro sledování organohalogenovaných kontaminantů v mateřském mléce a krevní plasmě
 24. Bc. Jana VOSÁHLOVÁ, Univerzita Karlova v Praze
  Bórem dopované diamantové elektrody: Vliv koncentrace bóru na stanovení 2‑aminobifenylu
 25. Bc. Alena ZACHARIÁŠOVÁ, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  Analýza mykotoxinů, pyrrolizidinových alkaloidů a pesticidů v herbálních čajích; aplikace U-HPLC-HRMS/MS metody, zhodnocení rizik

 

Přijímání dalších přihlášek již bylo ukončeno.