Pokyny pro vypracování příspěvku do sborníku

Celkový rozsah příspěvku by měl být 5 - 7 stran formátu A4.

Informace o formátu příspěvku jsou v přiloženém vzoru (DOC).

Sborník příspěvků bude vytištěn černobíle, prosíme proto o vhodný výběr vložených obrázků.

 

Příspěvky zasílejte ve formátu jmeno_prijmeni_merck2014.doc

Termín poslání příspěvku je do 8. ledna 2014