Soutěž "O cenu firmy Merck"


Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice ve spolupráci s Českou společností chemickou
a firmou Merck spol. s r. o. pořádají ve dnech 5. a 6. února 2014

17. ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou

vědeckou práci v oboru analytická chemie

O cenu firmy Merck

Milé kolegyně a kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat k účasti na dalším ročníku soutěže o nejlepší studentskou vědeckou
práci v oboru analytické chemie „O cenu firmy Merck“. Setkání nadějných analytiků se uskuteční
ve dnech 5. a 6. února 2014, v prostorách Fakulty chemicko-technologické v Pardubicích.

Nad letošním ročníkem převzal svoji laskavou záštitu děkan fakulty prof. Ing. Petr Lošťák, DrSc.
Odborné vedení převezme prof. Ing. Karel Ventura, CSc. z Katedry analytické chemie.

Soutěž je určena všem posluchačům bakalářského a magisterského studia, kteří studují na

českých vysokých školách. Veškeré informace o soutěži včetně
předběžné přihlášky naleznete na stránkách www.merck.cz
nebo na webu Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice'
(www.uni-pardubice.cz/fcht), případně u oblastních zástupců Merck Millipore.

První tři vítězná místa jsou odměněna finanční částkou.

Termín podání přihlášky je do 20. prosince 2013, zaslání abstraktu
Vašeho příspěvku na e-mailovou adresu seminar@merckgroup.com
očekáváme do 8. ledna 2014.

Těšíme se na Vaši účast.