Spolupráce

Vědecká a pedagogická spolupráce
 
Spolupracujeme s celou řadou akademických pracovišť a řešíme některé společné výzkumné úkoly v rámci diplomových a doktorských prací. Patří sem:
 
Masarykova Univerzita v Brně
Státní zdravotní ústav Brno
Státní veterinární ústav Jihlava
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Ústav analytické chemie AV ČR, Praha
Fyziologický ústav AV ČR, Praha
VŠCHT Praha
University of Agriculture, Krakow, Polsko
University of Science and Technology, Krakow, Polsko
University of Ljubjana, Slovinsko
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 
Ve spoluprácí s Univerzitou obrany v Brně se bude letos pořádat již 18. ročník konference Monitorování cizorodých látek v životním prostředí, kde mají studenti možnost si vyzkoušet prezentaci výsledků své práce před auditoriem.
 
Každoročně je také pořádáno ve spolupráci s univerzitními pracovišti na Slovensku, Polsku, Rakousku, Itálii, Španělsku a Chorvatsku Mezinárodní setkání mladých analytických chemiků (YISAC-Young Investigator´s Seminar on Analytical Chemistry).
Cílem těchto každoročně pořádaných seminárů je umožnit mladým studentům, budoucím badatelům, prezentovat výsledky své počínající vědecké práce v angličtině a navázat první mezinárodní kontakty. Také proto tento seminář není úzce oborově specializován, ale objímá všechny oblasti analytické chemie, a umožňuje nahlédnout do vědecké práce některých univerzit střední Evropy a do možností analýzy různých látek a materiálů různými metodami.
 
Výstupem z těchto konferencí jsou sborníky prací s příslušným číslem ISBN.
 
 
Naše vědecká spolupráce se neomezuje jen na akademické prostředí, ale také na soukromé firmy. S některými firmami řešíme společné vědecké úkoly, které mají přímý dopad na praxi, s dalšími máme dobré vztahy, kterých využíváme v rámci diplomových nebo disertačních prací. Jsou to např.
 
 
Synpo, a.s., Pardubice
Hexion Speciality Chemicals, a. s.
Aliachem, s. s.
Výzkumný ústav organických syntéz, a.s., Pardubice
VF, a. s., Černá Hora
Pivovar Pernštejn, a.s., Pardubice
Herbacos-Bofarma, s.r.o., Pardubice
Alba Plus, s.r.o., Pardubice
Bioanalytika CZ, s. r. o., Chrudim 
Devro s.r.o., Jilemnice
…….a další.