Zasedání Vědecké rady FChT 30.9.2015


Zasedání VR FChT 30.9.2015
Zasedání VR FChT 30.9.2015: foto Milan Reinberk
Zasedání VR FChT 30.9.2015
Zasedání VR FChT 30.9.2015: foto Milan Reinberk


Zasedání VR FChT 30.9.2015
Zasedání VR FChT 30.9.2015: foto Milan Reinberk
Zasedání VR FChT 30.9.2015
Zasedání VR FChT 30.9.2015: foto Milan Reinberk


Zasedání VR FChT 30.9.2015
Zasedání VR FChT 30.9.2015: foto Milan Reinberk
Zasedání VR FChT 30.9.2015
Zasedání VR FChT 30.9.2015: foto Milan Reinberk


Zasedání VR FChT 30.9.2015
Zasedání VR FChT 30.9.2015: foto Milan Reinberk
Zasedání VR FChT 30.9.2015
Zasedání VR FChT 30.9.2015: foto Milan Reinberk