Vedení fakulty

 

 

Děkan:

prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.

 

 

telefon 466 037 518
fax 466 037 068
e-mail
dekan.fcht@upce.cz
e-mail petr.kalenda@upce.cz

Proděkani:

prof. Ing. Petr Němec, Ph.D.

 

 

proděkan pro pedagogiku
první zástupce děkana

telefon 466 038 502
fax 466 037 068
e-mail
dekanat.fcht@upce.cz
e-mail petr.nemec@upce.cz

 

prof. Ing. Karel Ventura, CSc.

 

 

proděkan pro vnitřní záležitosti a vnější vztahy

telefon 466 037 086
fax 466 037 068
e-mail 
dekanat.fcht@upce.cz
e-mail karel.ventura@upce.cz

 

prof. Ing. Petr Mošner, Dr.

 

proděkan pro vědu a tvůrčí činnost

telefon 466 037 159
fax 466 037 068
e-mail 
dekanat.fcht@upce.cz
e-mail petr.mosner@upce.cz

Tajemník:

Ing. Martin Šprync 

 

 

 

 

telefon 466 037 293
fax 466 037 068
e-mail tajemnik.fcht@upce.cz
          martin.sprync@upce.cz