Děkanát

 

Sekretariát děkana

 

Ing. Ulbrichová Iva, CSc.

 

asistentka proděkanů
telefon 466 037 514
e-mail iva.ulbrichova@upce.cz

 

Formánková Eva

 

sekretariát
telefon 466 037 294
e-mail eva.formankova@upce.cz

 

Reinberk Milan, DiS.

 

propagační referent
telefon 466 037 324
e-mail milan.reinberk2@upce.cz 

 

Bc. Čapková Jiřina

 

propagační referent
telefon 466 037 033
e-mail jirina.capkova@upce.cz
 

 

Rafael Svatopluk

 

servisní technik
telefon 466 037 102
e-mail svatopluk.rafael@upce.cz

Referát pro vědeckovýzkumnou činnost

 

Ing. Nováková Božena

 

telefon 466 037 530
e-mail bozena.novakova@upce.cz

 

Ing. Nováková Dobromila

 

telefon 466 037 528
email dobromila.novakova@upce.cz

Správa rozpočtu

 

Juklová Monika

 

telefon 466 037 516
e-mail monika.juklova@upce.cz 

Oddělení pro agendu studijní a vědecko-výzkumnou

 

Petráňová Dana

 

vedoucí
telefon 466 037 302
e-mail studijni.fcht@upce.cz

Spisové a kopírovací služby

 

Svobodová Dagmar

 

telefon 466 037 067
fax 466 037 068
e-mail dagmar.svobodova@upce.cz

Ústřední sklad

 

Zapletal Milan

 

vedoucí
telefon 466 037 262
e-mail milan.zapletal@upce.cz

 

Blažková Zdena

 

telefon 466 037 262
telefon 466 037 264 (sklad) 

 

Špulák Rostislav

 

telefon 466 037 263

Univerzitní ekologické centrum

 

prof. Ing. Mikulášek Petr, CSc.

 

vedoucí
telefon 466 037 503
telefon 466 037 140

 

Ing. Baťa Robert, Ph.D.

 

telefon 466 036 305

 

doc. Ing. Chýlková Jaromíra, CSc.

 

telefon 466 038 050
telefon 466 038 078

 

RNDr. Královec Karel, Ph.D.

 

telefon 466 037 755

 

Ing. Palarčík Jiří, Ph.D.

 

telefon 466 038 000

 

Ing. Pejchalová Marcela, Ph.D.

 

telefon 466 037 798

 

Ing. Slezák Miloslav, CSc.

 

telefon 466 038 048

 

Ing. Sejkorová Marie

 

telefon 466 038 998 

Autorizovaná osoba pro nakládání s nebezpečnými látkami a připravky

 

Ing. Bajer Tomáš, Ph.D.

 

telefon 466 037 079