Akademický senát

 

Členové předsednictva

 • doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D. (předseda)
 • doc. Tomáš Weidlich, Ph.D.
 • Ing. Martina Líbalová

Akademičtí pracovníci

 • doc. Ing. Martin Adam, Ph.D.
 • prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.
 • doc. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.
 • doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
 • Ing. Aleš Eisner, Ph.D.
 • prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jana Holubová, Ph.D.
 • Ing. Patrik Pařík, Ph.D.
 • doc. Ing. Jaromír Vinklárek, Ph.D.
 • doc. Tomáš Weidlich, Ph.D.

 

Komora studentů

 • Ing. Petr Hermann
 • Ing. Petr Kalenda
 • Mgr. Rudolf Kupčík
 • Ing. Martina Líbalová
 • Ing. Ondřej Škola