Vybavení

 • Duální skenovací systém s fokusovaným iontovým svazkem (LYRA3 GMH, TESCAN ORSAY HOLDING, a.s.)
   
 • Zařízení na depozici atomárních vrstev (TFS 200, BENEQ)
   
 • Vakuové depoziční zařízení (MPE 600s, PLASSYS BESTEK SAS)
   
 • Termální gravimeter-plynový chromatograf s hmotnostní sondou (TG-GC-MS, Pyris 1TGA-Clarus 680GC-Clarus SQ8T-MS, PERKING ELMER)
   
 • UV-VIS-NIR spektrometr s integrační koulí (UV3600PLUS + ISR603, SHIMADZU)
   
 • Průtočný reaktor X-cube (Microactivity Effi, PID Eng&Tech)
   
 • Diferenční skenovací kalorimetr (DSC Q2000, WATERS)
   
 • Rukávový box (GP (campus) T2+T2, JACOMEX)
   
 • Tryskový laboratorní mlýn (Labomill, PHOOD PHARMA SYSTEM)
   
 • Optický setup (2x optický stůl  Integrity 2, NewPort, 2 x modulární vláknový spektrometr AvaSpec3648-USB2, Avantes,  2 ks vláknový světelný zdroj,  halogenová lampa, deuteriová lampa, příslušenství)
   
 • Skenovací elektronový mikroskop (JSM 7500F, JEOL Ltd.)
   
 • Potenciostat-Galvanostat (PGU 200V, ELEKTRONIKLABOR GmbH)
   
 • Fotoelektrochemická pracovní stanice (INSTITUT PHOTONOWY)
   
 • Spincoater s teflonovým jádrem (SC110-S, BEST TOOLS, LLC)
   
 • Naprašovačka uhlíku a vzácných kovů (ACE 200, Leica)
   
 • Optický mikroskop (DM750, Olympus)
   
 • Spincoater (Laurel Technologies Corporation)
   
 • Trubková syntézní pec (VEZAS s.r.o)
   
 • Zdroj napětí pro elektrochemické anodizace (Heiden)