20th International Seminar “New Trends in Research of Energetic Materials“

Kalendář se vykresluje

Všechny akce FChT

Dvacátý ročník Semináře nových trendů výzkumu v oblasti energetických materiálů má umožnit setkání především mladých odborníků a univerzitních učitelů, pracujících ve výuce, výzkumu, vývoji, zpracování a ostatních aplikacích energetických materiálů. Zahrnuje rovněž problematiku výbuchu plynných, dispergovaných a kondenzovaných systémů.

Téma jubilejního ročníku „20let – kde jsme byli a kam kráčíme“ má poskytnout příležitost ohlédnout se a shrnout dosažené výsledky v této oblasti a zároveň nastínit představy další budoucnosti využití energetických materiálů.

termín: 26.4.2017 – 28.4.2017
místo konání:Univerzita Pardubice, Univerzitní aula
odkaz: www.ntrem.com
pořadatel:Ústav energetických materiálů
kontaktní osoba:Ing. Jiří Pachmáň, Ph.D.
telefon:+420 466 038 099
e-mail: jiri@pachman.eu
/fcht/akce.html?id=/FChT/akce/2017/ntrem.html /FChT/akce/2017/ntrem.html Univerzita Pardubice, Univerzitní aula Ústav energetických materiálů seminář,FCHT Ing. Jiří Pachmáň, Ph.D. +420 466 038 099