Membránové procesy pro udržitelný rozvoj „MEMPUR 2017“

Kalendář se vykresluje

Všechny akce FChT

Cílem konference je přiblížit širokému spektru posluchačů problematiku membránových procesů od základního přes aplikovaný výzkum, až do fáze realizace membránových aplikací uplatňujících se téměř ve všech oblastech lidských aktivit a v průmyslových odvětvích. Snahou je organizovat setkání všech pracovníků, studentů a technologů z České a Slovenské republiky, kteří přicházejí do styku s membránovou problematikou, zajistit výměnu informací a v jednotlivých oborech ukázat směry dalšího vývoje.

termín: 29.5.2017 – 1.6.2017
místo konání:FChT, Univerzita Pardubice
odkaz: www.mempur.cz
pořadatel:Česká membránová platforma, z.s. Ústav environmentálního a chemického inženýrství FChT
kontaktní osoba:prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc., Ing. Hana Jiránková, Dr.
telefon:466 037 503, 466 037 134
e-mail: Petr.Mikulasek@upce.cz, Hana.Jirankova@upce.cz
/fcht/akce.html?id=/FChT/akce/2017/mempur.html /FChT/akce/2017/mempur.html FChT, Univerzita Pardubice Česká membránová platforma, z.s. Ústav environmentálního a chemického inženýrství FChT konference,FCHT prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc., Ing. Hana Jiránková, Dr. 466 037 503, 466 037 134