19. KSAP-PM: 19. Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech

Kalendář se vykresluje

Všechny akce FChT

Konference s mezinárodní účastí zaměřená na výměnu nových poznatků v oblasti práškových materiálů a anorganických pigmentů, jejich aplikací, fyzikálně - chemických vlastností a metod jejich hodnocení, ekologických aspektů výroby a použití anorganických pigmentů. Na konferenci lze prezentovat také výsledky vědecko-výzkumné činnosti z oblasti keramiky, povrchových úprav keramiky a žáruvzdorných materiálů.

termín: Září 2017
místo konání:Fakulta chemicko-technologická, Studentská 573, Pardubice
odkaz: www.csch.cz
pořadatel:Katedra anorganické technologie
kontaktní osoba:Ing. Žaneta Dohnalová, Ph.D., prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
telefon:466 037 182, 466 037 185
e-mail: Zaneta.Dohnalova@upce.cz, Petra.Sulcova@upce.cz
/fcht/akce.html?id=/FChT/akce/2017/ksap.html /FChT/akce/2017/ksap.html Fakulta chemicko-technologická, Studentská 573, Pardubice Katedra anorganické technologie konference,FCHT Ing. Žaneta Dohnalová, Ph.D., prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D. 466 037 182, 466 037 185