List of Staff Mambers

 

Management of laboratory:

Name
Function
Phone
e-mail
Ing. Martin Kohout, Ph.D.
head of laboratory
+420 466 037 427
Ing. Aleš Hába, Ph.D.
vice head of laboratory,
quality manager
+420 466 037 428
Ing. Stanislava Liberová, Ph.D.
metrologist,
internal auditor
+420 466 037 426

 

Specialists:

doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D.
technical manager of SP1, SP5
+420 466 036 398
doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc.
technical manager of SP4, SP6
+420 466 037 429
prof. Ing. Bohumil Culek, CSc.
specialist
+420 466 038 511
Ing. Aleš Šmejda, Ph.D.
specialist
+420 466 036 396
Ing. Vladislav Borecký
specialist
+420 466 036 194
Ing. Tomáš Frontz
specialist
+420 466 038 509
 
 
Location of specialized branches:
SP1, SP5 Pardubice
SP4, SP6 Česká Třebová
 
Adress:
Testing Laboratory AL DFJP No 1472
Studentská 95, 532 10 Pardubice
 
Adress - Subsidiary at České Třebová:
Nádražní 547, 560 02 Česká Třebová