View into laboratories of the ERCT


laboratoř sekce DP-SV
laboratoř sekce DP-SV: laboratoř je mimo jiné vybavena sklopnou plošinou, statickým a dynamickým adhezorem, měřením geometrie, dvousloupovým zvedákem
laboratoř sekce DZS
laboratoř sekce DZS: laboratoř je vybavena elektrohydraulickým dynamickým systémem pro měření pevnostních, únavových a jiných charakteristik ocelových konstrukcí