Recent publishing activities

2012
Books:
Štětkářová I., Ehler E., Jech R., Čižmář I., Gál O., Haninec P., Hoskovcová M., Mencl L., Nováková O., Poul J., Rodová Z.: Spasticita a její léčba..
Maxdorf, Praha, 292 s., (2012) 978-80-7345-302-2.
 
Articles in journals:
Latta J., Zámečník J., Ehler E.: Paraneoplastická polymyozitida u karcinomu prostaty – kazuistika.
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 75, 1, s. 80-83, (2012) 1210-7859.
 
Ehler E., Latta J., Vojtíšek P., Mrklovský M.: Oboustranná léze n. phrenicus manifestující se jako ortopnoe – kazuistiky tří případů.
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 75, 3, s. 368-372, (2012) 1210-7859.
 
Ehler E., Ridzoň P., Nakládalová V., Urban P., Mazanec R., Fenclová Z., Matulová H., Otruba P., Latta J.: Neurofyziologická diagnostika poškození loketního nervu v oblasti lokte.
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 75, 3, s. 320-325, (2012) 1210-7859.
 
Vos PE., Alekseenko Y., Battistin L., Ehler E., Gerstenbrand F., Muresanu DF., Potapov A., Stepan CA., Traubner P., Vecsei L., von Wild K.: Mild traumatic brain injury.
European Journal of Neurology, 19, 2, s. 191-198, (2012) 1351-5101.
 
Ehler E., Novotná A., Mareš M., Mušová Z., Mrklovský M.: Myotonic dystrophy type 2 and multiple sclerosis: Case report.
Clinical Neurology and Neurosurgery, 114, 10, s. 1358-1360, (2012) 0303-8467.
 
Ehler E.: Svalová onemocnění.
Neurologie pro praxi, 13, 4, s. 182, (2012) 1213-1814.
 
Ehler E.: Onemocnění hlavových nervů..
Neurologie pro praxi, 13, 5, s. 247, (2012) 1213-1814.
 
Ehler E., Latta J.: Bolestivá diabetická neuropatie – léčba založená na důkazech.
Neurologie pro praxi, 13, 5, s. 265-269, (2012) 1213-1814.
 
Ehler E., Zámečník J.: Zánětlivé myopatie.
Neurologie pro praxi, 13, 4, s. 204-209, (2012) 1213-1814.
 
Latta J., Ehler E.: Úžinové syndromy ruky.
Ortopedie, 6, 4, s. 165-169, (2012) 1802-1727.
 
Lectures:
Ungermann L., Štěpánková V., Ehler E.: Výhody celomozkového 4D perfuzního CT zobrazení v diagnostice ischemických CMP.
40. český a slovenský cerebrovaskulární kongres, Špindlerův mlýn, (2012)
 
Ehler E., Kopal A., Ungermann L.: Mozkové hemoragie a antikoagulační léčba.
40. Český a slovenský cerebrovaskulární kongres, Špindlerův mlýn, (2012)

Ehler E.: Botulotoxin v léčbě fokální spasticity po CMP.
40. Český a slovenský cerebrovaskulární kongres, Špindlerův mlýn, (2012)

Ehler E.: Aplikace botulotoxinu pod EMG kontrolou.
V. neuromuskulární kongres, Brno, (2012)

Ehler E., Kopal A., Latta J., Mandysová P.: Primární laterální skleróza – klinická charakteristika a diagnostická kritéria.
V. neuromuskulární kongres, Brno, (2012)
 
2011
Methodological measures:
Ehler E., Urban P., Ridzoň P., Nakládalová M., Latta J., Mazanec R., Otruba P.: Metodické opatření ke stanovení středního stupně závažnosti poškození loketního nervu v oblasi lokte za pomoci elektrofyziologických kritérií. (2011)
 
Articles in journals:
Ehler E.: Botulotoxin v léčbě spasticity horní končetiny po cévní mozkové příhodě. Komentář k práci Opavského et al. Spasticita horní končetiny – modulace terapií botulotoxinem typu A a odraz v kortikální somatosenzitivní aktivaci..
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, 1, s. 60-61, (2011) 1210-7859.
 
Kopal A., Ehler E., Rektorová I.: Progredující spasticita, kognitivní deficit a nevýbavné kortikální motorické evokované potenciály jako klinické příznaky pravděpodobné primární laterální sklerózy – kazuistika.
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, 5, s. 579-583, (2011) 1210-7859.
 
Ehler E., Latta J., Eichlerová A., Mrklovský M., Urban P.: Exposure to Iodomethane and Dichlormethane Associated with a Confusional State.
Neurotoxicology, 2011, 3, s. 307-311, (2011) 0161-813X.
 
Ehler E., Kopal A., Mandysová P., Latta J.: Komplikace ischemické cévní mozkové příhody..
Neurologie pro praxi, 2011, 2, s. 129-134, (2011) 1213-1814.
 
Ehler E., Derďáková M., Latta J., Mrklovský M.: Akutní polyradikuloneuritida - diferenciální diagnostika.
Neurologie pro praxi, 2011, 3, s. 181-187, (2011) 1213-1814.
 
Štěpánková V., Latta J., Hájek J., Ehler E.: Primární absces psoatu.
Neurologie pro praxi, 2011, 3, s. 201-203, (2011) 1213-1814.
 
Bednařík J., Voháňka S., Ehler E.: Klinický standard pro léčbu pacientů s autoimunitními nervosvalovými onemocněními intravenózním lidským imunoglobulinem a plazmaferézou – zkrácená verze..
Neurologie pro praxi, 2011, 3, s. 207-209, (2011) 1213-1814.

Ehler E., Pilný J., Kanta M.: Iatrogenní léze periferních nervů na horních končetinách.
Ortopedie, 2011, 3, s. 127-133, (2011) 1802-1727.
 
Sákra L., Kohoutek L., Ehler E., Košťál M., Kanta M.: Poranění periferních nervů při laparoskopických operacích.
Rozhledy v chirurgii, 2011, 4, s. 244-249, (2011) 0035-9351.
 
Ehler E., Latta J., Mandysová P., Havlasová J., Mrklovský M.: Stiff-person syndrome following tick-born meningoencephalatis..
Acta Medica, 2011, 4, s. 170-174, (2011) 1211-4286.
 
Lectures:
Ehler E.: Autoimunitní neuropatie – klasifikace a diferenciální diagnostika.
13. Neuro-ski 2011 Harrachov, Harrachov, (2011)

Ehler E., Latta J.: Paraneoplastická okohybná porucha. Kazuistika..
4. Neuromuskulárny kongres, Bratislava, (2011)
 
Ehler E., Latta J.: Akutní stavy u autoimunitních neuropatií.
4. Neuromuskulárny kongres, Bratislava, (2011)

Latta J., Ehler E., Ridzoň P.: VÝVOJ STANDARDU DIAGNOSTIKY POŠKOZENÍ ULNÁRNÍHO NERVU V OBLASTI LOKTE.
XXVI. české a slovenské dny mladých neurologů, XIII. obnovené moravskoslovenské dny, Přerov, (2011)
 
Ehler E., Šalandová J.: Toxické neuropatie profesionálního původu.
38. Šerclovy dny, Hradec Králové, (2011)

Ehler E.: Akutní mononeuropatie profesionálního původu.
38. Šerclovy dny, Hradec Králové, (2011)
 
Ehler E., Latta J.: Toxické neuropatie.
VIII. sympozium praktické neurologie, Brno, (2011)
 
2010
Books:
Ehler E.: Iatrogenní neurologické poruchy.
Klinická neurologie, Triton, Praha, s. 1231-1260, (2010) 978-80-7387-389-9.

Hegyi L., Krajčík Š., Ehler E.: Geriatria.
Herba, s. r. o., Bratislava, 602 s., (2010) 978-80-89171-73-6.
 
Articles in journals:
Habalová J., Kanta M., Ehler E., Náhlovský J., Bartoš M.: Využití regionální mozkové oxymetrie jako neinvazivní metody ke sledování pacientů v neurointenzivní péči..
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2010, 3, s. 285-293, (2010) 1210-7859.
 
Kanta M., Ehler E., Laštoviška D., Habalová J., Bartoš M., Řehák S.: Neobvyklé iatrogenní poranění n. musculocutaneus - dvě kazuistiky.
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2010, 4, s. 434-437, (2010) 1210-7859.

Ehler E.: Aspekty tvorby klinických doporučených postupů v oboru neurologie podle národní metodiky.
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2010, 5, s. 568, (2010) 1210-7859.

Suchý M., Bednařík J., Škoda O., Voháňka S., Ehler E., Pátá M., Kožený P., Klika P., Dušek L.: Vývoj Národní sady klinických standardů a ukazatelů zdravotní péče a první výsledky v oboru neurologie.
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2010, 5, s. 569-577, (2010) 1210-7859.

Bednařík J., Voháňka S., Ehler E., Ambler Z., Piťha J., Vencovský J., Suchý M., Pátá M., Kožený P.: Standard pro léčbu pacientů s autoimunitními nervosvalovými onemocněními intravenózním lidským imunoglobulinem a plazmaferézou.
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2010, 5, s. 579-589, (2010) 1210-7859.
 
Čižmář I., Ehler E., Pilný J., Ira D., Višňa P., Dráč P.: Léze radiálního nervu a možnosti pozdní rekonstrukce funkce šlachovým transferem.
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2010, 6, s. 701-705, (2010) 1210-7859.

Collin C., Ehler E.: A double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel-group study of Sativex, in subjects with symptoms of spasticity due to multiple sclerosis.
NEUROLOGICAL RESEARCH, 32, 5, s. 451-459, (2010) 0161-6412.
 
Ehler E., Latta J.: Toxické neuropatie.
Neurologie pro praxi, 11, 4, s. 224-227, (2010) 1213-1814.

Ehler E.: Neuropatická bolest u diabetické neuropatie.
Neurologie pro praxi, 11, 2, s. 107-111, (2010) 1213-1814.
 
Kopal A., Ehler E., Kerekes Z., Mrklovský M.: Primární lymfom mozku.
Neurologie pro praxi, 11, 2, s. 129-132, (2010) 1213-1814.
 
Ehler E., Kopal A., Mrklovský M., Košťál M.: Cerebral venous thrombosis after a cesarean delivery.
Acta Medica, 2010, 2, s. 109-113, (2010) 1211-4286.

Kopal A., Ehler E., Mrklovský M.: Spontánní intrakraniální hypotenze.
Praktický lékař, 2010, 8, s. 486-489, (2010) 0032-6739.

Ehler E., Košťál M.: Léze periferních nervů v porodnictví a gynekologii. Přehled.
Česká gynekologie, 2010, 5, s. 423-428, (2010) 1210-7832.
 
Kopal A., Latta J., Mrklovský M., Ehler E.: Stiff limb syndrom.
Neurologie pro praxi, 11, 6, s. 418-421, (2010) 1213-1814.
 
Ehler E., Vojtíšek P., Sedláčková J., Fajkusová L., Zámečník J.: Dilatační kardiomyopatie a myopatický syndrom u čtyřicetiletého muže.
Cor et Vasa, 2010, 11-12, s. 734-738, (2010) 0323-0376.
 
Ehler E.: Intoxikace v neurologii.
Neurologie pro praxi, 2010, 4, s. 215, (2010) 1213-1814.

Čižmář I., Ehler E., Calabová N., Vinter R., Palčák J.: Obnova pohybu horní končetiny u pacientů s vysokou míšní lézí.
Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca, 2010, 6, s. 494-500, (2010) 0001-5415.
 
Eichlerová A., Ehler E., Šalandová J., Latta J.: Chronická intoxikace technickým benzinem profesionálního původu.
Neurologie pro praxi, 11, 4, s. 232-235, (2010) 1213-1814.
 
Lectures:
Kopal A., Latta J., Ehler E.: Stiff limb syndrom.
VII. sympozium praktické neurologie, Hotel International Brno, (2010)
 
Ehler E.: Tvorba standardu diagnostiky profesionálního poškození n. ulnaris v lokti.
33. Den neurotoxikologie & průmyslové neurologie, Lékařský dům, Praha 2, (2010)

Eichlerová A., Velebilová L., Ehler E.: Profesionální intoxikace iodmetanem a dichlormetanem.
33. Den neurotoxikologie & průmyslové neurologie, Lékařský dům, Praha 2, (2010)
 
Nakládalová M., Ehler E., Urban P.: Výskyt profesionálního poškození n. ulnaris v České Republice..
33. Den neurotoxikologie & průmyslové neurologie, Lékařský dům, Praha 2, (2010)
 
2009
Articles in journals:
Latta J., Mrklovský M., Ehler E.: Occlusion of all cardinal cerebropetal arteries without causing ischemic stroke.
Clinical Neurology and Neurosurgery, 2009, 111, s. 292-295, (2009) 0303-8467.
 
Latta J., Ehler E., Zámečník J.: Získaná neuromyotonie s nevelkými centrálními příznaky s průkazem protilátek proti napěťově řízeným kaliovým kanálům - kazuistika..
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (On-line), 2009, 4, s. 373-377, (2009) 1802-4041.
 
Kanta M., Ehler E., Laštovička D., Habalová J., Adamkov J., Řehák S.: Kompresivní syndromy n. suprascapularis - zkušenosti s chirurgickou léčbou.
Rozhledy v chirurgii, 88, 9, s. 497-501, (2009) 0035-9351.
 
Ehler E.: Periferní neuropatie v ambulantní praxi.
Neurologie pro praxi, 2009, 1, s. 32-36, (2009) 1213-1814.
 
Ehler E.: Nové perspektivy botulotoxinu.
Neurologie pro praxi, 2009, 2, s. 91-93, (2009) 1213-1814.
 
2008
Articles in journals:
Ehler E.: Myasténie s pozitivními anti-MuSK protilátkami u mladého muže - kazuistika.
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (On-line), 71/104, 1, s. 101-104, (2008) 1802-4041.
 
Ehler E., Štětkářová I.: Patofyziologie bloku vedení u neuromuskulárních chorob.
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (On-line), 71/104, 2, s. 139-147, (2008) 1802-4041.
 
Kanta M., Ehler E., Kremláček J., Laštovička D.: Efekt endoskopické a klasické operace pro syndrom karpálního tunelu.
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (On-line), 71/104, 2, s. 173-179, (2008) 1802-4041.
 
Garren H., Robinson W., Krasulová E., Havrdová E., Ehler E.: Phase 2 Trial of a DNA Vaccine Encoding Myelin Basic Protein for Multiple Sclerosis.
Annals of Neurology, 63, 5, s. 611-620, (2008) 0364-5134.
 
Kappos L., Gold R., Miller D., Macmanus D., Ehler E.: Efficacy and safety of oral fumarate in patients with remitting-relapsing multiple sclerosis: a multicentre, randomized, double-blind, placebo-controlled Phase IIb study.
Lancet, 372, 25, s. 1463-1472, (2008) 0140-6736.
 
Ehler E.: Traumata periferních nervů.
Neurologie pro praxi, 9, 1, s. 7-8, (2008) 1213-1814.
 
Kanta M., Ehler E., Řehák S., Laštovička D., Adamkov J.: Současné možnosti chirurgické léčby poranění periferních nervů.
Neurologie pro praxi, 9, 1, s. 25-28, (2008) 1213-1814.
 
Ehler E., Kanta M.: Traumata periferních nervů u dětí.
Neurologie pro praxi, 9, 1, s. 23-24, (2008) 1213-1814.
 
Ehler E.: Současné trendy v EMG.
Neurologie pro praxi, 9, 2, s. 65-68, (2008) 1213-1814.
 
Košťál jr. M., Dulíček P., Malý J., Krajíčková D., Ehler E., Košťál M.: Analýza rizikových faktorů trombózy nitrolebních splavů a frekvence výskytu JAK-2 kinázy.
Transfuze a hematologie dnes, 2008, 14, s. 88, (2008) 1213-5763.
 
Ehler E., Latta J.: Kompresivní neuropatie jako profesionální onemocnění.
Praktický lékař, 88, 1, s. 515-520, (2008) 0032-6739.
 
Mandysová P., Hlaváčková E., Ehler E.: Fyzikální vyšetření pro sestry: Glasgow coma scale.
Profese, 3, 2, s. 4-5, (2008) 1802-2081.
 
Lectures:
Mandysová P., Hlaváčková E., Ehler E.: Research Utilization in the Czech Republic: Promoting the Development of Fall-Prevention Programs.
The 13th Research Conference of the Workgroup of European Nurse Researchers (WENR) - Chronic Illness Management, Vídeň, Rakousko, s. 66, (2008), (Sborník) 978-3-200-01265-3.