Department of Software Technologies

 
 
Department office:
náměstí Čs. legií 565
530 02 Pardubice
Delivery adress:
Univerzita Pardubice
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra softwarových technologií
Studentská 95
532 10 Pardubice
Czech Republic
Phone number:
+420 466 037 020
email: