Department of Software Technologies

 
 
Department office:
náměstí Čs. legií 565
530 02 Pardubice
Delivery adress:
Univerzita Pardubice
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra softwarových technologií
Studentská 95
532 10 Pardubice
Czech Republic
Phone number:
+420 466 037 020
email:
 

 
Head:
Prof. Antonín Kavička, Ph.D.,  antonin.kavicka@upce.cz
 
Secretary:                              
Dana Jablonská, phone: +420 466 037 020, dana.jablonska@upce.cz
 
Academic employees:           
Prof. Karel Šotek, CSc., karel.sotek@upce.cz
Ing. Michael Bažant, Ph.D., michael.bazant@upce.cz

Ing. Josef Brožek, josef.brozek@student.upce.cz
RNDr. Miroslav Benedikovič, miroslav.benedikovic@upce.cz
Ing. Jan Fikejz, jan.fikejz@upce.cz

Ing. Emil Řezanina, emil.rezanina@student.upce.cz
Ing. Karel Šimerda, karel.simerda@upce.cz
Ing. Petr Veselý, petr.vesely@upce.cz
 
External employees:              
Ing. Jaroslav Lach