Conference committee

SCIENTIFIC COMMITTEE
Chair: doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. – FES UPa
Members:   doc. Dr. Ing. Olga Hasprová – HF TU v Liberci
                   doc. Ing. Václav Janeček, CSc. – FIM UHK
                   prof. Ing. Christiana Klikova, CSc. - EF VŠB – TU Ostrava
                   doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.-ESF MU Brno
                   prof. Ing. Luboslav Szabo, CSc. - FPM EU Bratislava
                   MUDr. Štěpánka Fraňková – Mayor of the City of Pardubice
                   doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D. - FES Upa
                   prof. Ing. Jan Čapek, CSc. - FES Upa
 
ORGANIZING COMMITTEE
Chair: Ing. Michaela Stříteská, Ph.D.
Members: Ing. Radka Stárková, Ivana Veselá