Publications

 

List of Publications 2015

 

Article in a Periodical

HAWLOVÁ, P. - VERGER, F. - NAZABAL, V. - BOIDIN, R. - NĚMEC, P. Photostability of pulsed laser deposited amorphous thin films from Ge-As-Te system. Scientific Reports, 2015, vol. 5, no. March, s. "9310-1"-"9310-7". ISSN: 2045-2322.
 
OLIVIER, M. - NĚMEC, P. - BOUDEBS, G. - BOIDIN, R. - FOCSA, C. - NAZABAL, V. Photosensitivity of pulsed laser deposited Ge-Sb-Se thin films. Optical Materials Express, 2015, vol. 5, no. 4, s. 781-793. ISSN: 2159-3930.
 
SUTOROVA, K. - HAWLOVÁ, P. - PROKES, L. - NĚMEC, P. - BOIDIN, R. - HAVEL, J. Laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry of Ge-As-Te chalcogenides. Rapid Communication in Mass Spectrometry, 2015, vol. 29, no. 5, s. 408-414. ISSN: 0951-4198.
 
ŠÚTOROVÁ, K. - PROKEŠ, L. - NAZABAL, V. - BOUŠKA, M. - HAVEL, J. - NĚMEC, P. Laser Desorption Ionisation Time-of-Flight Mass Spectrometry of Chalcogenide Glasses from (GeSe2)100–x(Sb2Se3)x System. Journal of the American Ceramic Society, 2015, vol. 98, no. 12, s. 4107-4110. ISSN: 0002-7820.
 
SYROVÝ, T. - KUBERSKY, P. - HAMACEK, A. - NESPUREK, S. - SYROVÁ, L. Towards a fully printed electrochemical NO2 sensor on a flexible substrate using ionic liquid based polymer electrolyte. Sensors and Actuators B: Chemical, 2015, vol. 2015, no. 209, s. 1084-1090. ISSN: 0925-4005.
 
ALTSMID, J. - SYROVÝ, T. - SYROVÁ, L. - KUBERSKY, P. - HAMACEK, A. - ZMESKAL, O. - NESPUREK, S. Ionic liquid based polymer electrolytes for NO2 electrochemical sensors. Materials Science - Medziagotyra, 2015, vol. 21, no. 3, s. 415-418. ISSN: 1392-1320.
 
BOUŠKA, M. - DOSTÁL, L. - LUTTER, M. - GLOWACKI, B. - RŮŽIČKOVÁ, Z. - BECK, D. - JAMBOR, R. - JURKSCHAT, K. N-Coordinated Tin(II) Trifluoromethanesulfonates and Their Reactions with Transition Metal Carbonyls. Inorganic Chemistry, 2015, vol. 54, no. 14, s. 6792-6800. ISSN: 0020-1669.
 
ŘIČICA, T. - STŘIŽÍK, L. - DOSTÁL, L. - BOUŠKA, M. - VLČEK, M. - BENEŠ, L. - WÁGNER, T. - JAMBOR, R. SnS and SnS2 thin films deposited using a spin-coating technique from intramolecularly coordinated organotin sulfides. Applied Organometallic Chemistry, 2015, vol. 29, no. 3, s. 176-180. ISSN: 0268-2605.
 
ŘIČICA, T. - DOSTÁL, L. - BOUŠKA, M. - RŮŽIČKA, A. - JAMBOR, R. Intramolecularly coordinated organocadmium iodides. Inorganica Chimica Acta, 2015, vol. 436, no. September, s. 39-44. ISSN: 0020-1693.
 
NOVÁK, M. - BOUŠKA, M. - DOSTÁL, L. - RŮŽIČKA, A. - HOFFMANN, A. - HERRES-PAWLIS, S. - JAMBOR, R. Less Is More: Three-Coordinate C,N-Chelated Distannynes and Digermynes. Chemistry - A European Journal, 2015, vol. 21, no. 21, s. 7820-7829. ISSN: 0947-6539
 
PANÁK, O. - DRŽKOVÁ, M. - KAPLANOVÁ, M. Insight into the evaluation of colour changes of leuco dye based thermochromic systems as a function of temperature. Dyes and Pigments, 2015, vol. 120, no. September, s. 279–287. ISSN: 0143-7208.
 
HOLICKÁ, H. - HALENKOVIČ, T. - SLEZÁKOVÁ, B. - PANÁK, O. Vliv vybraných metod konzervování papíru na stabilitu tiskařské černě. Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2015, vol. 2015, no. 1, s. 114–117. ISSN: 1805-0050.
 
WEIDLICH, T. - OPRŠAL, J. - KREJČOVÁ, A. - JAŠÚREK, B. Effect of glucose on lowering Al–Ni alloy consumption in dehalogenation of halogenoanilines. Monatshefte fur Chemie, 2015, vol. 146, no. 4, s. 613-620. ISSN: 0026-9247.
 
WEIDLICH, T. - VÁCLAVÍKOVÁ, J. - JAŠÚREK, B. - SOCHA, F. Alternativní postupy čištění technologických vod z výroby barviv. CHEMagazín, 2015, vol. XXV, no. 2, s. 8-10. ISSN: 1210-7409
 
SVOBODA, R. - BEZDIČKA, P. - GUTWIRTH, J. - MÁLEK, J. Crystallization processes in Ge2Sb2Se4Te glass. Materials Research Bulletin, 2015, vol. 61, no. January, s. 207-214. ISSN: 0025-5408.
 

Article in Proceedings

PETRUF, K. - PANÁK, O. - DRŽKOVÁ, M. - NĚMEC, P. Specification of emission colour of li-doped ZnO colloids. In Nanocon 2015: Conference Proceedings. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2015. s. 51-56. ISBN 978-80-87294-63-5.
 
BOUŠKA, M. - NAZABAL, V. - PECHEV, S. - MOREAC, A. - GUTWIRTH, J. - BENEŠ, L. - NĚMEC, P. Pulsed Laser Deposited GeTe-Rich GeTe-Sb2Te3 Thin Films. In ICALEO 2015 Proceedings. Orlando: Laser Institut of America, 2015. s. 161-161. ISBN 978-1-940168-05-0.
 
BOUŠKA, M. - HAWLOVÁ, P. - NAZABAL, V. - BENEŠ, L. - NĚMEC, P. Amorphous Ge-As-Te thin films prepared by Pulsed Laser Deposition – A photostability study. In PHOTOPTICS 2015, Proceedings of the 3rd International Conference on Photonics, Optics and Laser Technology, Volume 1. Porto: SciTePress - Science and Technology Publications, 2015. s. 103-107. ISBN 978-989-758-092-5.
 
OLIVIER, M. - BOIDIN, R. - HAWLOVÁ, P. - NĚMEC, P. - NAZABAL, V. Kinetics of Photosensitivity in Ge-Sb-Se Thin Films. In PHOTOPTICS 2015, Proceedings of the 3rd International Conference on Photonics, Optics and Laser Technology, Volume 1. Porto: SciTePress - Science and Technology Publications, 2015. s. 67-72. ISBN 978-989-758-092-5.
 
ŠKOLA, O. - JAŠÚREK, B. - VALIŠ, J. - NĚMEC, P. Study of polymerization and mechanical properties of hybrid systems. In Conference Proceedings of RADTECH EUROPE 2015. Hague: RadTech Europe, 2015. s. 1-23.
 
SYROVÝ, T. - KUMAR, V. - TOIVAKKA, M. - XU, . - SYROVÁ, L. - ŘEBOUN, J. - BOUSFIELD, . Fully printed biodegradable nanocellulose-based humidity sensor for SMART LABEL applications. In Advances in Printing and Media Technology. Vol. 42 (2). Darmstadt: IARIGAI (International Association of Research Organizations for the Information, Media and Graphic Arts Industries), 2015. s. 1-7. ISBN 978-3-9870704-1-9.
 
SHLYKEVICH, A. - BLECHA, T. - ŘEBOUN, J. - HAMÁČEK, A. - SYROVÝ, T. Printed Inductors for RFID Tags. In Proceedings of the 2015 38th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE 2015). New York: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2015. s. 1-4. ISBN 978-1-4799-8860-0.
 
MRAČEK, L. - PRETL, S. - SYROVÝ, T. - HAMÁČEK, A. Ionic liquid as an electrolyte for organic electrochemical transistor. In Proceedings of the 2015 38th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE 2015). New York: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2015. s. 1-5. ISBN 978-1-4799-8860-0.
 
KUBERSKÝ, P. - SYROVÝ, T. - HAMÁČEK, A. - NEŠPŮREK, S. - STEJSKAL, J. Printed flexible gas sensors based on organic materials. In Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2015. s. 614-617.
 
PANÁK, O. - KASHTALYAN, K. - SYROVÝ, T. Producing two-component thermochromic pattern by means of offset printing, Case study in a small printing house. In 2015 Colour and Visual Computing Symposium (CVCS 2015). New York: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2015. s. 1-5. ISBN 978-1-4799-1766-2.
 
PANÁK, O. - HOLICKÁ, H. - HALENKOVIČ, T. - SOCHOVÁ, A. - PÁCALTOVÁ, A. Urychlené stárnutí vzorků imitujících historick tisky. In Věda pro papírové artefakty - sborník ze závěrečné konference projektu Věda pro papírové artefakty. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 85-9. ISBN 978-80-7395-917-3.
 
JAŠÚREK, B. - MICHAL, P. - VALIŠ, J. - ŠKOLA, O. Photopolymerization of acrylate monomers induced by UV-LED. In Conference Proceedings of RADTECH EUROPE 2015. Hague: RadTech Europe, 2015. s. 1-6.
 
VALIŠ, J. - WEIDLICH, T. - JAŠÚREK, B. - ŠKOLA, O. Impact of anion type on effectivity of iron-arene photoinitiator. In Conference Proceedings of RADTECH EUROPE 2015. Hague: RadTech Europe, 2015. s. 1-5.
 
MICHAL, P. - JAŠÚREK, B. Vytvrzování radikálově polymerujících formulací UV LED technologií. In Studentská vědecká odborná činnost 2014/2015: sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 131-136. ISBN 978-80-7395-922-7.
 

Prototype

LOVECKÁ, L. - KIMMER, D. - VINCENC, I. - SYROVÝ, T. - KAZDA, T. - DVOŘÁK, P. - ČECH, O. - ZATLOUKAL, M. - SEDLAŘÍKOVÁ, M. - VONDRÁK, J. Superkapacitor na bázi kompozitních nanovláknitých elektrod z polymerů, vodivých polymerních aditiv a elektrodového materiálu LiFePO4. CZ: SPUR a.s
 
SYROVÝ, T. - ŠÍMA, K. - PRETL, S. - ŘEBOUN, J. - BOUREK, J. - ROCH, M. SMART LABEL pro bezkontaktní detekci teploty. CZ: Univerzita Pardubice.
 
SYROVÝ, T. - KUBERSKÝ, P. - SYROVÁ, L. - HAMÁČEK, A. - KUBÁČ, L. Senzorový element pro detekci par NH3. CZ: Univerzita Pardubice.
 

Technology

SYROVÝ, T. - BOUREK, J. - SOUKUP, R. - BLECHA, T. - ROCH, M. Techologický postup R2R výroby anténích systémů pro SMART LABEL V. 1. CZ: OTK GROUP a.s..
 

Utility model

KUBÁČ, L. - SYROVÝ, T. - JOSEFÍK, F. - SYROVÁ, L. - PEPRNÍČEK, T. - UHER, D. Senzorický systém pro elektronickou detekci tělních tekutin v pleně. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 28847, 16.11.2015.
 

Research Reports

 
SYROVÝ, T. - SYROVÁ, L.
1. 10 s.
 
SYROVÝ, T. - SYROVÁ, L.
1. 18 s.
 

List of Publications 2014

 

Article in a Periodical

POMPILIAN, O. - DASCALU, G. - MIHAILA, I. - GURLUI, S. - OLIVIER, M. - NĚMEC, P. - NAZABAL, V. - CIMPOESU, N. - FOCSA, C.
Applied Physics A-Materials Science & Procesing, 2014, vol. 117, no. 1, s. 197-205. ISSN: 0947-8396.
 
NĚMEC, P. - OLIVIER, M. - BAUDET, E. - KALENDOVÁ, A. - BENDA, P. - NAZABAL, V.
Materials Research Bulletin, 2014, vol. 51, no. neuvedeno, s. 176-179. ISSN: 0025-5408.
 
OLIVIER, M. - TCHAHAME, J. - NĚMEC, P. - CHAUVET, M. - BESSE, V. - CASSAGNE, C. - BOUDEBS, G. - RENVERSEZ, G. - BOIDIN, R. - BAUDET, E. - NAZABAL, V.
Optical Materials Express, 2014, vol. 4, no. 3, s. 525-540. ISSN: 2159-3930.
 
HAWLOVÁ, P. - VERGER, F. - NAZABAL, V. - BOIDIN, R. - NĚMEC, P.
Journal of the American Ceramic Society, 2014, vol. 97, no. 10, s. 3044-3047. ISSN: 0002-7820.
 
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. - BOIDIN, R. - NĚMEC, P.
Progress in Organic Coatings, 2014, vol. 77, no. 9, s. 1369-1375. ISSN: 0300-9440.
 
CSARNOVICS, I. - NĚMEC, P. - NAZABAL, V. - VERES, M. - CSIK, A. - ALLIX, M. - KOKENYESI, S.
Materials Chemistry and Physics, 2014, vol. 143, no. 2, s. 889-893. ISSN: 0254-0584.
 
PANGAVHANE, S. - NĚMEC, P. - NAZABAL, V. - MOREAC, A. - JOVARI, P. - HAVEL, J.
Rapid Communication in Mass Spectrometry, 2014, vol. 28, no. 11, s. 1221-1232. ISSN: 0951-4198.
 
KUBERSKÝ, P. - SEDLÁK, P. - HAMÁČEK, A. - NEŠPŮREK, S. - KUPAROWITZ, T. - ŠIKULA, J. - MAJZNER, J. - SEDLÁKOVÁ, V. - GRMELA, L. - SYROVÝ, T. Quantitative fluctuation-enhanced sensing in amperometric NO2 sensors. Chemical Physics, 2014, vol. 426, no. July 2015, s. 111-117. ISSN: 0301-0104.
 
OMASTOVÁ, M. - BOBER, P. - MORÁVKOVÁ, Z. - PEŘINKA, N. - KAPLANOVÁ, M. - SYROVÝ, T. - HROMÁDKOVÁ, J. - TRCHOVÁ, M. - STEJSKAL, J.
Electrochimica Acta, 2014, vol. 122, no. March, s. 296-302. ISSN: 0013-4686.
 
PEŘINKA, N. - DRŽKOVÁ, M. - HAJNÁ, M. - JAŠÚREK, B. - ŠULCOVÁ, P. - SYROVÝ, T. - KAPLANOVÁ, M. - STEJSKAL, J.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014, vol. 116, no. 2, s. 589-595. ISSN: 1388-6150.
 
PÁLKA, K. - SYROVÝ, T. - SCHROETER, S. - BRUECKNER, S. - ROTHHARDT, M. - VLČEK, M.
Optical Materials Express, 2014, vol. 4, no. 2, s. 384-395. ISSN: 2159-3930.
 
PEŘINKA, N. - DRŽKOVÁ, M. - RANDJELOVIĆ, D. - BONDAVALLI, P. - HAJNÁ, M. - BOBER, P. - SYROVÝ, T. - BONNASSIEAUX, Y. - STEJSKAL, J.
Sensor Letters, 2014, vol. 12, no. 11, s. 1620-1627. ISSN: 1546-198X.
 
NOVÁK, M. - BOUŠKA, M. - DOSTÁL, L. - RŮŽIČKA, A. - JAMBOR, R.
Organometallics, 2014, vol. 33, no. 23, s. 6778–6784. ISSN: 0276-7333.
 
BOUŠKA, M. - NOVÁK, M. - DOSTÁL, L. - RŮŽIČKA, A. - MIKYSEK, T. - METELKA, R. - JAMBOR, R.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2014, vol. 2014, no. 2, s. 310-318. ISSN: 1434-1948.
 
HOLICKÁ, H. - HALENKOVIČ, T. - PANÁK, O.
Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2014, vol. 2014, no. 1, s. 118-123. ISSN: 1805-0050.
 

Article in Proceedings

PETRUF, K. - MIKALA, O. - SYROVÝ, T. - NĚMEC, P. Influence of Bending on Resistance of Screen Printed Conductive Structures. In Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2014. s. 111-116. ISBN 978-80-89597-16-1.
 
MACEČEK, J. - NĚMEC, P. - KALENDOVÁ, A.
Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 2935-2943. ISBN 978-80-87952-07-8.
 
ŠKOLA, O. - JAŠÚREK, B. - VALIŠ, J. - NĚMEC, P.
Proceedings – The Seventh International Symposium GRID 2014. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, 2014. s. 59-63. ISBN 978-86-7892-645-7.
 
ŠKOLA, O. - JAŠÚREK, B. - VALIŠ, J. - NĚMEC, P.
Book of Abstracts IDMS 2014 ReAdMat. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 60. ISBN 978-80-7395-820-6.
 
KUBERSKÝ, P. - SYROVÝ, T. - HAMÁČEK, A. - NEŠPŮREK, S. - SYROVÁ, L.
Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2014. s. 1043-1046.
 
ŘEBOUN, J. - BLECHA, T. - SYROVÝ, T. - HAMÁČEK, A. - SHLYKEVICH, A.
2014 Electronics System-Integration. Los Alamitos: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2014. s. 1-5. ISBN 978-1-4799-4027-1.
 
SYROVÝ, T. - MARIÁN, M. - PRETL, S. - SYROVÁ, L. - KUBERSKÝ, P.
Proceedings – The Seventh International Symposium GRID 2014. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, 2014. s. 113-117. ISBN 978-86-7892-645-7.
 
DRŽKOVÁ, M. - PEŘINKA, N. - BOBER, P. - HAJNÁ, M. - SYROVÝ, T. - STEJSKAL, J. - BONNASSIEUX, Y.
Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2014. s. 51-56. ISBN 978-80-89597-16-1.
 
JAŠÚREK, B. - ODSTRČILOVÁ, H. - VALIŠ, J. - SYROVÝ, T.
Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2014. s. 135-139. ISBN 978-80-89597-16-1.
 
VALIŠ, J. - JAŠÚREK, B. - SYROVÝ, T. Methedology of evaluation of print abrasion resistance. In Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2014. s. 107-110. ISBN 978-80-89597-16-1.
 
DRŽKOVÁ, M. - PTÁČKOVÁ, M.
Proceedings – The Seventh International Symposium GRID 2014. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, 2014. s. 93-104. ISBN 978-86-7892-645-7.
 
PEŘINKA, N. - DRŽKOVÁ, M. - RANDJELOVIĆ, D. - BONDAVALLI, P. - HAJNÁ, M. - BOBER, P. - SYROVÝ, T. - BONNASSIEAUX, Y. - STEJSKAL, J. Application of Ink-jet Printing and Spray Coating for the Fabrication of Polyaniline/Poly(N-vinylpyrrolidone)-based Ammonia Gas Sensor. In Key Engineering Materials. Zürich - Uetikon: Trans Tech Publications, 2014. s. 61-64
 
HAVLÁTOVÁ, H. - JAŠÚREK, B.
Sborník příspěvků Studentská vědecká odborná činnost 2013/2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 45-52. ISBN 978-80-7395-819-0.
 
PANÁK, O. - HOLICKÁ, H. - HALENKOVIČ, T. - SOCHOVÁ, A. - PÁCALTOVÁ, A.
Proceedings – The Seventh International Symposium GRID 2014. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, 2014. s. 133-138. ISBN 978-86-7892-645-7.
 
HALENKOVIČ, T. - HOLICKÁ, H. - PANÁK, O.
Sborník příspěvků Studentská vědecká odborná činnost 2013/2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 37-43. ISBN 978-80-7395-819-0.
 
TKÁČOVÁ, V. - HEJDUK, J.
Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2014. s. 90-95. ISBN 978-80-89597-16-1.
 

Prototype

KIMMER, D. - LOVECKÁ, L. - VINCENT, I. - SYROVÝ, T. - KUBÁČ, L. - AKRMAN, J. - DVOŘÁK, P. - KAZDA, T. - ČECH, O. - SEDLAŘÍKOVÁ, M. - VONDRÁK, J. - ZATLOUKAL, M.
 
KUBÁČ, L. - SYROVÝ, T. - JOSEFÍK, F.
CZ: Centrum organické chemie s.r.o..
 

Research Reports

SYROVÝ, T.
1. 14 s.
 
SYROVÝ, T. - SYROVÁ, L.
1. 10 s.
 
SYROVÝ, T. - SYROVÁ, L.
1. 18 s.
 

List of Publications 2013

 

Article in a Periodical

POMPILIAN, O. - GURLUI, S. - NĚMEC, P. - NAZABAL, V. - ZISKIND, M. - FOCSA, C.
Plasma diagnostics in pulsed laser deposition of GaLaS chalcogenides.
Applied Surface Science, 2013, vol. 278, no. August, s. 352-356. ISSN: 0169-4332.
 
VERGER, F. - NAZABAL, V. - COLAS, F. - NĚMEC, P. - CARDINAUD, C. - BAUDET, E. - CHAHAL, R. - RINNERT, E. - BOUKERMA, K. - PERON, I. - DEPUTIER, S. - GUILLOUX-VIRY, M. - GUIN, J. - LHERMITE, H. - MOREAC, A. - COMPERE, C. - BUREAU, B.
RF sputtered amorphous chalcogenide thin films for surface enhanced infrared absorption spectroscopy.
Optical Materials Express, 2013, vol. 3, no. 12, s. 2112-2131. ISSN: 2159-3930.
 
HAWLOVÁ, P. - OLIVIER, M. - VERGER, F. - NAZABAL, V. - NĚMEC, P.
Photosensitivity of pulsed laser deposited Ge20As20Se60 and Ge10As30Se60 amorphous thin films.
Materials Research Bulletin, 2013, vol. 48, no. 10, s. 3860-3864. ISSN: 0025-5408.
 
NĚMEC, P. - CHARRIER, J. - CATHELINAUD, M. - ALLIX, M. - ADAM, J. - ZHANG, S. - NAZABAL, V.
Pulsed laser deposited amorphous chalcogenide and alumino-silicate thin films and their multilayered structures for photonic applications.
Thin Solid Films, 2013, vol. 539, no. 31 July, s. 226-232. ISSN: 0040-6090.
 
PETRUF, K. - SYROVÝ, T. - NĚMEC, P.
BEHAVIOUR OF PRINTED ELECTROLUMINISCENT PANEL IN ACCORDANCE TO ORDER OF LAYERS.
Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2013, vol. 19, no. prosinec, s. 227-239. ISSN: 1211-5541.
 
ŠKOLA, O. - JAŠÚREK, B. - NĚMEC, P.
Effect of concentration of iron-arene photoinitiator on its migration from cured polymer film.
Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2013, vol. 19, no. prosinec, s. 249-256. ISSN: 1211-5541.
 
CÍSAŘOVÁ, M. - PEDERSEN, M. - NUSSBAUM, P. - GAYKEMA, F. - NĚMEC, P.
Verification of proposed ISO methods to measure resolution capabilities of printing systems.
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2013, vol. 8653, no. February, s. 86530M. ISSN: 0277-786X.
 
NĚMEC, P. - NAZABAL, V. - DUSSAUZE, M. - MA, H. - BOUYRIE, Y. - ZHANG, X.
Ga-Ge-Te amorphous thin films fabricated by pulsed laser deposition.
Thin Solid Films, 2013, vol. 531, no. 15th March, s. 454-459. ISSN: 0040-6090.
 
JAŠÚREK, B. - ODSTRČILOVÁ, H. - VALIŠ, J.
Comparative Study of the Physical Properties of Hybrid and UV Offset Inks.
Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2013, vol. 19, no. prosinec, s. 249-256. ISSN: 1211-5541.
 
ŠKOLA, O. - JAŠÚREK, B. - NĚMEC, P.
Effect of concentration of iron-arene photoinitiator on its migration from cured polymer film.
Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2013, vol. 19, no. prosinec, s. 249-256. ISSN: 1211-5541.
 
DRŽKOVÁ, M. - PEŘINKA, N. - HAJNÁ, M. - KAPLANOVÁ, M. - STEJSKAL, J.
The Application of Polyaniline Dispersions by means of Screen Printing.
Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2013, vol. 19, no. prosinec, s. 257-268. ISSN: 1211-5541.
 
PEŘINKA, N. - KIM, C. - KAPLANOVÁ, M. - BONNASSIEUX, Y.
Preparation and characterization of thin conductive polymer films on the base of PEDOT:PSS by ink-jet printing.
Physics Procedia, 2013, vol. 44, no. 2013, s. 120-129. ISSN: 1875-3892.
 

Article in Proceedings

PEŘINKA, N. - DRŽKOVÁ, M. - SIEGEL, F. - SYROVÝ, T. - SYROVÁ, L. - KAPLANOVÁ, M. - BAUMANN, R.
The Progress in Photoacoustic Characterization of Printed Functional Layers.
In Printing Future Days 2013: Proceedings. Berlin: VWB - Verlag für Wissenschaft und Bildung, 2013. s. 295-298. ISBN 978-3-86135-624-0.
 
SYROVÝ, T. - HATALA, M. - DRŽKOVÁ, M. - SYROVÁ, L.
Printed DSSC Solar Cell with UV Cured Barrier Layer.
In Advances in Printing and Media Technology. Darmstadt: IARIGAI (International Association of Research Organizations for the Information, Media and Graphic Arts Industries), 2013.
s. 41-47. ISBN 978-3-9812704-4-0.
 
PEŘINKA, N. - DRŽKOVÁ, M. - HAJNÁ, M. - JAŠÚREK, B. - ŠULCOVÁ, P. - SYROVÝ, T. - KAPLANOVÁ, M. - STEJSKAL, J.
Thermal Analysis of Polyaniline Poly(N-vinylpyrrolidone)-Stabilized Dispersions.
In Book of Contributions - 4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 97-100. ISBN 978-80-7395-603-5.
 
HAJZERI, M. - VATIČ, N. - PANÁK, O. - KAPLANOVÁ, M. - KLANJŠEK GUNDE, M.
Structural, optical and thermal properties of benzofluoran-based thermochromic composite.
In SGA Conference Proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 109-114. ISBN 978-80-7395-660-8.
 

Prototype

KUBERSKÝ, P. - ŘEBOUN, J. - HAMÁČEK, A. - VIK, R. - KUBÁČ, L. - SYROVÝ, T. Elektrochemický senzorový element NO2. CZ: Západočeská univerzita v Plzni.
 

Utility, industrial design

SYROVÝ, T. - SYROVÁ, L. - KAPLANOVÁ, M. - ČERNÝ, J. - KUBÁČ, L. - ŘEBOUN, J. - HAMÁČEK, A.
Čidlo pro měření relativní vlhkosti v širokém rozsahu teplot a relativní vlhkosti.
Praha. 25558, 17.06.2013.
 

Research Reports

SYROVÝ, T. - DRŽKOVÁ, M. - VALIŠ, J. - JAŠÚREK, B. - SKŘIVAN, J.
Smluvní výzkum za účelem vyvinutí luminiscenčního ochranného prvku aplikovatelného ofsetovým tiskem.
Neuveden. 6 s.
 
SYROVÝ, T. - JAŠÚREK, B. - VALIŠ, J. - MACHALICKÝ, O.
Smluvní výzkum v oboru využití UV-LED radiační technologie v textilním zušlechťování.
1. 70 s.