Department of Biological and Biochemical Sciences

Head of Department: Doc. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.
phone +420 466 037 700 e-mail zuzana.bilkova@upce.cz
 
Deputy Head: Doc. Ing. Jarmila Vytřasová, CSc.
phone +420 466 037 703 e-mail: jarmila.vytrasova@upce.cz
 
Assistant: Galina Černá
phone +420 466 037 701 e-mail kbbv.fcht@upce.cz
 
Clerk of Department: Mgr. Marcela Slováková, Ph.D.
phone +420 466 037 721 e-mail marcela.slovakova@upce.cz