Staff of the Department

Academic Staff
doc. Ing. Martin Adam, Ph.D.
E-mail: Martin.Adam@upce.cz
phone: 466 037 001

doc. Ing. Petra Bajerová, Ph.D.
E-mail: Petra.Bajerova@upce.cz
phone: 466 037 078

Ing. Martin Bartoš, CSc.
E-mail: Martin.Bartos@upce.cz
phone: 466 037 382

doc. Ing. Libor Červenka, Ph.D.
E-mail: Libor.Cervenka@upce.cz
phone: 466 037 718

doc. Ing. Petr Česla, Ph.D.
E-mail: Petr.Cesla@upce.cz
phone: 466 037 368, 466 037 035

doc. Ing. Lenka Česlová, Ph.D.
E-mail: Lenka.Ceslova@upce.cz
phone: 466 037 397

Ing. Aleš Eisner, Ph.D.
E-mail: Ales.Eisner@upce.cz
phone: 466 037 088
Consultations: Monday po předchozí domluvě, Tuesday po předchozí domluvě, Wednesday po předchozí domluvě, Thursday po předchozí domluvě, Friday po předchozí domluvě

doc. Ing. Jan Fischer, CSc.
E-mail: Jan.Fischer@upce.cz
phone: 466 037 084

Ing. Tomáš Hájek, Ph.D.
E-mail: Tomas.Hajek@upce.cz
phone: 466 037 038

prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.
E-mail: Michal.Holcapek@upce.cz
phone: 466 037 087, 466 037 364, 466 037 365
www: http://holcapek.upce.cz/

Ing. Lenka Husáková, Ph.D.
E-mail: Lenka.Husakova@upce.cz
phone: 466 037 029, 466 037 030, 466 037 399

prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc.
E-mail: Pavel.Jandera@upce.cz
phone: 466 037 023

prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
E-mail: Milan.Meloun@upce.cz
phone: 466 037 026
www: http://meloun.upce.cz

Ing. Radovan Metelka, Ph.D.
E-mail: Radovan.Metelka@upce.cz
phone: 466 037 080

prof. Ing. Ivan Mikšík, DrSc.
E-mail: Ivan.Miksik@upce.cz
phone:
www: http://analyt.natureblink.com

Ing. Soňa Řezková, Ph.D.
E-mail: Sona.Rezkova@upce.cz
phone:

prof. Ing. Ivan Švancara, Dr.
E-mail: Ivan.Svancara@upce.cz
phone: 466 037 031

Ing. Blanka Švecová, Ph.D.
E-mail: Blanka.Svecova@upce.cz
phone: 466 037 005

prof. Ing. Karel Ventura, CSc.
E-mail: Karel.Ventura@upce.cz
phone: 466 037 086

prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc.
E-mail: Karel.Vytras@upce.cz
phone: 466 037 370, 466 037 512


Research Staff
Ing. Tomáš Bajer, Ph.D.
E-mail: Tomas.Bajer@upce.cz
phone: 466 037 079

Ing. Robert Jirásko, Ph.D.
E-mail: Robert.Jirasko@upce.cz
phone: 466 037 089, 466 037 364, 466 037 365

Ing. Miroslav Lísa, Ph.D.
E-mail: Miroslav.Lisa@upce.cz
phone: 466 037 090, 466 037 364, 466 037 365

Ing. Tomáš Mikysek, Ph.D.
E-mail: Tomas.Mikysek@upce.cz
phone: 466 037 279

Hanna Ingrid Sopha, Ph.D.
E-mail: HannaIngrid.Sopha@upce.cz
phone: 466 037 024

Administrative and Technical Staff
Jana Fialová
E-mail: Jana.Fialova@upce.cz
phone: 466 037 077

Iveta Frančeková
E-mail: Iveta.Francekova@upce.cz
phone: 466 037 036, 466 037 037

Miloslava Poledníková
E-mail: Miloslava.Polednikova@upce.cz
phone: 466 037 083

Pavlína Strouhalová
E-mail: Pavlina.Strouhalova@upce.cz
phone: 466 037 028

Hana Šmídová
E-mail: Hana.Smidova@upce.cz
phone: 466 037 085, 466 037 037

External Teachers
prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT v Praze
prof. RNDr. Richard Hampl, DrSc., UK v Praze a Endokrinologický ústav v Praze
prof. Dr. Kurt Kalcher, čestný profesor Univerzity Pardubice, Karl-Franzens-Universität Graz (Rakousko)