Seznam zaměstnanců


Vedoucí zkušební laboratoře
 
tel.: +420 466 037 427

Zástupce vedoucího zkušební laboratoře, manažer kvality
 
tel.: +420 466 037 428

Metrolog, interní auditor
 
tel.: +420 466 037 426

Technický vedoucí SP1, SP5
 
tel.: +420 466 036 398

Technický vedoucí SP4, SP6
 
tel.: +420 466 037 429

Technický pracovník
 
tel.: +420 466 08 511

Technický pracovník
 
tel.: +420 466 06 396

Technický pracovník
 
tel.: +420 466 06 194

Technický pracovník
 
tel.: +420 466 08 509