Seznam zaměstnanců

Vedení zkušební laboratoře:

 

jméno a příjmení

funkce

telefonní číslo

e-mail

Ing. Martin Kohout, Ph.D.

vedoucí zkušební laboratoře

466 037 427

martin.kohout

Ing. Aleš Hába, Ph.D.

zástupce vedoucího zkušební laboratoře,
manažer kvality

466 037 428

ales.haba

Ing. Stanislava Liberová, Ph.D.

metrolog, interní auditor

466 037 426

stanislava.liberova

 

Pracovníci laboratoře:

doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D.

technický vedoucí SP1, SP5

466 038 505

culek

doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc.

technický vedoucí SP4, SP6

466 037 429

jaromir.zelenka

prof. Ing. Bohumil Culek, CSc.

technický pracovník

466 036 508

bohumil.culek

Ing. Aleš Šmejda, Ph.D.

technický pracovník

466 036 396

ales.smejda

Ing. Vladislav Borecký

technický pracovník

466 036 194

vladislav.borecky

Ing. Tomáš Frontz

technický pracovník

466 038 509

tomas.frontz