Výuka

Výukové a výzkumné centrum v dopravě efektivně propojuje výuku s výzkumem, usiluje o výchovu nových výzkumných, vývojových a vědeckých pracovníků, kteří se uplatní ve výzkumných institucích, konstrukčních a projekčních kancelářích či zkušebních laboratořích, v podnicích aj. Úzké spojení výuky s výzkumem má rovněž přímý dopad na nárůst a zvýšení kvality lidských zdrojů jak v Pardubickém kraji, tak i v celé ČR.

Uvedeného cíle dosahuje výukou odborných předmětů v definovaných oborech nabízených Dopravní fakultou Jana Pernera: