Sekce

Výuková a výzkumná činnost VVCD je tematicky rozčleněna do sekcí s přímou návazností na katedry Dopravní fakulty Jana Pernera. Činnost jednotlivých sekcí je propojena, důraz je kladen na vzájemnou spolupráci a komplexnost.
 

Sekce :
Dynamický zkušební stav (DZS)
 
Zaměření sekce :
 • experimentální výzkum statických a dynamických vlastností konstrukce namáhání
 • stanovení únavových vlastností konstrukce/materiálu
 • testy materiálové vlastnosti při rázu rychlostí až 15 m/s
 • experimentální měření napjatosti konstrukce

Sekce :
Inženýrské dopravní stavby (DS)
 
Zaměření sekce :
 • stanovení pevností betonů za různých klimatických podmínek, ultrazvuková diagnostika
 • degradace stavebních hmot (stárnutí, extrémní teploty)
 • výzkum podélných nerovností vozovky
 • výzkum geotechnických vlastností (v plném rozsahu)
 • nedestruktivní diagnostika dopravních staveb (georadar)

Sekce :
Dopravní prostředky – kolejová vozidla (DP-KV)
 
Zaměření sekce :
 • výzkum v oblasti adheze kolejových vozidel
 • výzkum systémů pro měření sil v kontaktu kola a kolejnice
 • výzkum adhezivního a abrazivního opotřebení

Sekce :
Dopravní prostředky – silniční vozidla (DP-SV)
 
Zaměření sekce :
 • výzkum jízdní dynamiky a stability vozidel
 • výzkum maziv a olejů
 • výzkum adhezních a deformačních vlastností pneumatik

Sekce :
Dopravní prostředky – měření a diagnostika (DP-D)
 
Zaměření sekce :
 • měření (síla, zrychlení, dráha, délka, úhel, mechanické napětí)
 • výzkum vlastností tlumicích a pružicích prvků vozidel
 • výzkum hlukových vlastnosti vozidel

Sekce :
Dopravní prostředky – elektrotechnika, elektronika a zabezpečovací technika (DP-E)
 
Zaměření sekce :
 • výzkum hnacích soustav (pohonů)
 • výzkum řízení spalovacího procesu a přenosu energie na vozidlech
 • výzkum řídících struktur vozidla
 • výzkum trakční energetiky a přenos energie na jedoucí vozidlo

Sekce :
Materiály a mechanika (MM)
 
Zaměření sekce :
 • výzkum adhezivního a abrazivního opotřebení materiálů
 • výzkum mechanických vlastností materiálů (vč. rázových tahových a instrumentované zkoušek)
 • výzkum strukturní a fázové analýzy
 • výzkum makro a mikrofraktografïcké analýzy