Projekt VVCD

Projekt:
Výukové a výzkumné centrum v dopravě – VVCD
reg. č. CZ.1.05/4.1.00/04.0137

Realizace projektu:
1. 2. 2011 – 30. 4. 2014

Zahájení výstavby:                            Dokončení výstavby:
1. 9. 2011                                               20. 9. 2013

Investiční náklady akce:                  98 876 825,77 Kč bez DPH

Zhotovitel stavby:                              Zlínstav a.s., se sídlem Zlín, Bartošova 5532
Projektant:                                           Kovoprojekta Brno a.s., se sídlem Brno, Šumavská 416/15

Operační program:
Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), PO 4.1 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Celková hodnota projektuVVCD:      198,14 mil. Kč
                z toho: strukturální fondy      168,42 mil. Kč
                             státní rozpočet              29,72 mil. Kč