Náhled do prostor laboratoří VVCD


laboratoř sekce DP-SV
laboratoř sekce DP-SV: laboratoř je mimo jiné vybavena sklopnou plošinou, statickým a dynamickým adhezorem, měřením geometrie, dvousloupovým zvedákem
laboratoř sekce DZS
laboratoř sekce DZS: laboratoř je vybavena elektrohydraulickým dynamickým systémem pro měření pevnostních, únavových a jiných charakteristik ocelových konstrukcí


laboratoř sekce DS
laboratoř sekce DS: laboratoř je vybavena georadarem, cyklovacím zařízením, vysokoteplotní pecí, soustavou lisů a geotechnickými měřícími poli
laboratoř sekce DS
laboratoř sekce DS: laboratoř je zaměřná na měření/stanovení geotechnických vlastností zemin


laboratoř sekce DP-KV
laboratoř sekce DP-KV: laboratoř je vybavena unikátním testovacím zařízením železničních kol (kontakt kolo-kolejnice) pro simulaci běžných provozních podmínek
laboratoř sekce DP-SV
laboratoř sekce DP-SV: laboratoř je vybavena elektrohydroagregátem pohánějícím různé soustrojí, vzduchovou tratí, je zaměřena na vysokotlakou hydrauliku a proudění


laboratoř sekce DP-E
laboratoř sekce DP-E: laboratoř je vybavena 50 kW dynamometrem, boostry, silnoproudými motory, experimentálními vozidly
laboratoř sekce DP-E
laboratoř sekce DP-E: laboratoř je vybavena integrovaným dynamometrem pro výzkum řízení spalovacího motoru


laboratoř sekce DP-E
laboratoř sekce DP-E: laboratoř je vybavena unikátním testovacím zařízením vybaveným synchronním a asynchronním motorem pro měření např. adhezních vlastností
laboratoř sekce MM
laboratoř sekce MM: laboratoř je vybavena elektronovým mikroskopem pro výzkum materiálových vlastností