Efektivní výpočty a posuzování nosných konstrukcí z oceli, betonu a dřeva

Na Dopravní fakultu Jana Pernera – do prostor Výukového a výzkumného centra v dopravě (VVCD) zavítali 17. března 2015 hosté z České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) kvůli semináři konanému ve spolupráci Dopravní fakulty Jana Pernera se společností Idea RS, s.r.o.

Cílem semináře bylo seznámit širší odbornou veřejnost a studenty s uživatelsky přívětivým prostředím a s novými možnostmi produktů Idea Statica, AxisVM a Midas (pozvánka s programem zde).

Software je určen pro statickou analýzu a dimenzování konstrukcí a jejich částí, zejména v mostním a pozemním stavitelství. Na ukázkových příkladech byla demonstrována analýza konstrukcí, návrh ocelových styčníků a kotvení do betonu pomocí nové CBFEM metody.

Semináře se zúčastnili, mimo členů ČKAIT, zájemci z řad akademických pracovníků Dopravní fakulty Jana Pernera a studenti Katedry dopravního stavitelství, kteří by moli využít potenciál tohoto software při zpracování svých semestrálních prací, nebo ve své budoucí praxi.
Všichni zúčastnění (přes 50 posluchačů) byli informováni o možnostech získání studentských a komerčních licencí.

Software předváděli Ing. Marek Michna a Ing. Ondřej Perháč ze společnosti Idea RS, s.r.o

Další částí semináře byla prohlídka Výukového a výzkumného centra v dopravě (VVCD) Dopravní fakulty Jana Pernera. Centrum představil doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D.

Součástí představení byla prohlídka nejmodernějšího vybavení v jednotlivých sekcích VVCD: jmenovitě sekce Dynamický zkušební stav (DZS), Inženýrské dopravní stavby (DS), Dopravní prostředky – kolejová vozidla (DP-KV), Dopravní prostředky – silniční vozidla (DP-SV), Dopravní prostředky – měření a diagnostika (DP-D), Dopravní prostředky – elektrotechnika, elektronika a zabezpečovací technika (DP-E) a sekce Materiály a mechanika (MM).

Akce byla realizována v rámci udržitelnosti projektu „Inženýrské vzdělávání jako interakce teorie a praxe“, reg. č. CZ.1.07/.2.00/15.0352.

Celý seminář proběhl v příjemné atmosféře, přinesl zajímavé podněty a přispěl k prohloubení kontaktů mezi zúčastněnými.

 

Ing. Vladimír Suchánek

Katedra dopravního stavitelství