Exkurze pro studenty středních škol

                                         Exkurze ve VVCD pro studenty středních škol

Datum: 30.4. 2015

Místo: Výukové a výzkumné centrum v dopravě, Doubravice 41, Pardubice

Účastníci: Exkurze bude cílena na studenty středních škol s průmyslovým zaměřením.

Program:

11:00 Přivítání, prohlídka jednotlivých sekcí

11:30 Prezentace a následné demonstrace zkoušek v laboratoři DS

 Praktická činnost se bude zabývat:

- (mícháním čerstvého betonu v laboratoři DS),

- zkoušením čerstvého betonu,

- zkoušením ztvrdlého betonu (destruktivní i nedestruktivní zkoušky),

- hodnocením nerovnosti vozovek (ukázka práce s planografem),

- mechanikou zemin (krabicový smykový přístroj, stabilita svahů – ukázka práce, vyhodnocení dat),

- Ground penetrating radar (ukázka měření a zpracování dat),

- ukázka práce s geodetickými přístroji (totální stanice, nivelační přístroj, GPS).

 

Přihlášky: V případě Vašeho zájmu kontaktujte Ing. Vladimír Suchánek vladimir.suchanek@upce.cz