Činnost pracoviště

Činnost pracoviště CKDV při fakultě je orientována na aplikovaný výzkum ve vývoji, stavbě a provozu drážních vozidel.  Tematické okruhy výzkumu jsou následující:

  • výzkum dynamických vlastností drážních vozidel a způsobů snižování namáhání dopravní cesty,
  • výzkum vlastností materiálu a jejich aplikace při stavbě DV a výrobě jejich komponent,
  • výzkum dynamické pevnosti, životnosti DV a jejich komponent,
  • výzkum pro zajištění bezpečného provozu DV,
  • výzkum a vývoj speciálních zařízení pro indikaci poruch jedoucích DV,
  • výzkum hluku a vibrací DV,
  • výzkum adheze a dynamiky pohonu DV,
  • výzkum elektromechanické části pohonu, algoritmů řízení a regulace pohonu DV,
  • výzkum hybridních pohonů různých koncepcí DV, řešení „inteligentního“ vozidla,
  • nové trendy v konstrukci DV a jejich komponent.

V rámci experimentální činnosti CKDV bude např. v laboratořích Výukového a výzkumného centra v dopravě vybudováno Testovací zařízení pro dynamické zkoušky materiálů a spojů pro konstrukce skříně kolejového vozidla, dále Experimentální zařízení pro zkoušení vlastností prvků vypružení vozidel a dalších komponent používaných ve stavbě DV.