Granty GA ČR

Prostřednictvím Grantové agentury České republiky (GA ČR) je umožněna podpora základního výzkumu v oborech: technické vědy, přírodní vědy, lékařské vědy, společenské vědy a zemědělské vědy; tyto obory se pak dále dělí na několik dílčích podoborů.  GA ČR vyhlašuje a podporuje vždy několik typů projektů základního výzkumu. Témata těchto projektů si volí sami navrhovatelé.