Kontakt

doc. Ing. Pavel Švanda, PhD..

Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera

Studentská 95
530 02 Pardubice


tel.: 466 036 574, 466 038 928
e-mail:pavel.svanda@upce.cz