Kontakt

doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc.

Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera

Studentská 95
530 02 Pardubice


tel.: 465 533 006, 466 036 091
fax: 466 036 094
e-mail:jaromir.zelenka@upce.cz