Scientific Papers

Časopis Scientific Papers of the University of Pardubice, The Jan Perner Transport Faculty, Series B je vydáván každoročně od roku 1995. Časopis je externě recenzován a posuzován redakční radou. Časopis Scientific Papers si klade za cíl být otevřenou platformu pro uveřejnění inovativních výsledků vědecké činnosti pracovníků fakulty a jiných institucí (jiné VŠ, vědecké instituce) přímo související s oborem dopravy a je také otevřen pro zahraniční autory.