Činnost pracoviště

1) Základním posláním ÚADN je zajišťovat znaleckou, výchovně vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost. Zejména se jedná o:

 • vědecko-výzkumnou činnost v oblasti analýzy dopravních nehod, zpracovávání nových postupů a metod pro využití ve znalecké praxi;
 • zpracování znaleckých posudků;
 • implementaci poznatků získaných při znalecké činnosti do výuky a znalecké praxe;
 • konzultační a poradenskou činnost v oblasti analýzy dopravních nehod a související znalecké činnosti;
 • zajišťování vzdělávací činnosti v akreditovaných studijních programech dle požadavků DFJP;
 • pořádání programů celoživotního vzdělávání podle potřeb znalecké praxe;
 • pořádání a organizování odborných kurzů, seminářů a rozprav;
 • ediční a propagační činnost.

2)  Činnost ústavu je uskutečňována v oborech:

 • doprava;
 • strojírenství;
 • ekonomika.