Připojení k internetu

Všechny budovy kampusu Univerzity Pardubice jsou pokryty bezdrátovou sítí "eduroam". Síť eduroam zprostředkovává všem registrovaným uživatelům připojení k internetu. Eduroam je mezinárodní projekt s cílem podpořit mobilitu členů akademických obcí, tato síť je využívána mnoha akademickými institucemi v ČR i v zahraničí. Studenti DFJP se mohou zároveň připojit k síti eduroam na kterékoliv jiné univerzitě kdekoliv na světě, která je také zapojena do sítě eduroam. Student se do sítě přihlašuje vždy přes uživatelský účet jeho univerzity.

 

Stejně jako na hlavním kampusu se student pomocí sítě eduroam přihlásí k internetu i na dalších pracovištích DFJP - Výukové a informační pracoviště Praha, Výukové a výzkumné centrum v Doubravicích či Dislokované pracoviště Česká Třebová. Eduroam je dostupný i na dalších pracovištích Univerzity Pardubice rozmístěných po Pardubicích či v okolí.

 

Bližší informace

Centrum informačních technologií a služeb

Romana Nepovímová - sekretariát

cits@upce.cz

tel. 466 036 633