Informace k zápisům do 1. ročníku navazujících magisterských oborů

Studenti přijatí k navazujícímu magisterskému studiu na Dopravní fakultu Jana Pernera mají povinnost dostavit se v určený termín k zápisu.
  • s sebou: 2x průkazkové foto, občanský průkaz (nebo jiný doklad totožnosti), psací potřeby (ne "gumovací" pero), v případě zastupování úředně ověřenou plnou moc
 
Studenti přijatí v 1. kole přijímacího řízení
 
místo konání: Dopravní fakulta Jana Pernera, Studentská 95, Pardubice - posluchárna B1
 
prezenční forma studia 12. 9. 2016 9:00
kombinovaná forma studia 13:00
 
 
Studenti přijatí ve 2. kole přijímacího řízení
 
místo konání: Dopravní fakulta Jana Pernera, Studentská 95, Pardubice - posluchárna B4
 
prezenční forma studia 20. 9. 2016 9:00