Informace k zápisům do 1. ročníku navazujících magisterských oborů

Proč přijít?
Účast na zápise je povinná.
Student, který se nemůže z vážných důvodů k zápisu dostavit v daném termínu, může pověřit zápisem osobu, která se u zápisu prokáže svým občanským průkazem a úředně ověřenou plnou mocí. Nedostaví-li se student (osobně nebo v zastoupení) bez řádné a fakultou uznané omluvy k zápisu, ztrácí nárok na zápis do studia.
 
Co s sebou?
  • občanský průkaz (nebo jiný doklad totožnosti)
  • psací potřeby (ne "gumovací" pero)
  • 2 ks fotografií formátu 35x45 mm
  • studenti, kteří získali bakalářský titul na DFJP, donesou i obyčejné kopie diplomu
Kam přijít?
posluchárna B1 - budova DB, Dopravní fakulta Jana Pernera, Studentská 95, 532 10 Pardubice
 
Kdy přijít?
  • prezenční studium - 13. 9. 2017 od 9:00
  • kombinované studium - 14. 9. 2017 od 9:00
Předpokládaná doba trvání zápisu - cca 3-4 hod.