Dopravní prostředky: Ochrana životního prostředí v dopravě

Studijní program: N3708 Dopravní inženýrství a spoje
Studijní obor: 3708T005 Dopravní prostředky
Zaměření: Ochrana životního prostředí v dopravě
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Předměty přijímací zkoušky: 1. Stavba vozidel
2. Provoz vozidel
Standardní doba studia: 2 roky

 

Charakteristika oboru:

 • dopravně-technický obor
 • teoretická průprava:
  • základní, průpravné i odborné tech. předměty, včetně disciplín dynamické pevnosti, spolehlivosti, MKP, CAD, nových konstrukčních materiálů, výpočetních metod v konstrukci vozidel, ekonomie a informatiky atd.
 • praktická aplikace:
  • řešení problematiky silničních vozidel, kolejových vozidel a vozidel městské hromadné dopravy – stavba, provoz
  • ochrana životního prostředí související s dopravními prostředky, management kvality a spolehlivosti v dopravních firmách apod.
 • vazba na praxi:
  • exkurze, stáže, semestrální práce zaměřené na řešení dané problematiky, zadávání diplomových prací přímo firmami z uvedených oblastí, účasti odborníků z praxe na výuce odborných předmětů, podílení se na realizaci výzkumných projektů řešících konkrétní dopravně-technické problémy apod.
 • studijní plány:

 

Uplatnění absolventa:

 • vyšší provozní a řídící funkce:
  • problematika vlivu dopravních prostředků a dopravních staveb na životní prostředí
  • management kvality a spolehlivosti v dopravních společnostech apod.
  • státní a regionální správa
  • manažerské funkce, obchodně-provozní funkce