Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

Studijní program: P3710 Technika a technologie v dopravě a spojích
Studijní obor: 3708V024 Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
Specializace: 1. Management
2. Technologie
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia: 3 roky

 

Charakteristika oboru:

 • zaměření oboru dle specializace:
  1. ​Management - dopravně-ekonomicky zaměřen
  2. Technologie - dopravně-technologicky zaměřen
 • teoretická průprava:
  • hluboké znalosti z matematiky, operačního řízení, informačních a řídicích systémů, dopravních a telekomunikačních systémů, rozhodování na všech úrovních managementu, moderních logistických systémů, modelování technologických procesů atd.
 • praktická aplikace:
  • teoreticky nabyté vlastnosti jsou kreativním způsobem využívány v praxi v rámci řešení komplexních problémů dopravních a telekomunikačních procesů
 • studijní plán

 

Uplatnění absolventa:

 • vědecko-výzkumná činnost v rozvoji principů dopravní teorie národního i mezinárodního významu
 • řešení komplexních problémů dopravních a telekomunikačních procesů
 • dopravní odborníci ve vládních a samosprávních institucích
 • řešitelé strategických problémů v dopravních a telekomunikačních organizacích