Vstup do STAGu na https://portal.upce.cz/portal/
Klikni na prohlížení
Zvol předzápisové kroužky
Zadej kód kroužku: V%, fakulta DFJ, hledat
Zobrazí se všechny kroužky doktorského studijního programu
Vysvětlivky:
V označuje zimní semestr (D –letní semestr)
Číslice 1 (2) ročník
Za pomlčkou D – dopravní
Další písmeno označuje zaměření (ve vedlejším sloupci vpravo je zaměření označeno slovně)
Klikni na svůj kroužek a zobrazí se rozvrh
Klikni na týden v prvním řádku rozvrhu, uspořádá se rozvrh postupně podle dne a měsíce
Klikni vpravo v řádku předzápisový kroužek na Tisk/export a formát PDF
Vytiskni rozvrh