Dopravní prostředky a infrastruktura

Studijní program: P3710 Technika a technologie v dopravě a spojích
Studijní obor: 3708V005 Dopravní prostředky a infrastruktura
Specializace: 1. Dopravní prostředky
2. Dopravní infrastruktura - stavební
3. Elektrotechnika
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia: 3 roky

 

Charakteristika oboru:

 • dopravně-technický obor:
 • teoretická průprava:
  • hluboké znalosti z matematiky, pevnosti materiálů, dynamiky, spolehlivosti a životnosti
 • praktická aplikace:
  • konkrétní poznatky z oblasti dopravních prostředků a infrastruktury
  • výpočetní a experimentální metody dopravních prostředků a analýza interakce dopravní cesty
  • diagnostické metody návrhů dopravních prostředků a dopravní cesty a s tím spojené metody plánování, údržby a rekonstrukce
 • studijní plán

 

 

Uplatnění absolventa:

 • vědecko-výzkumná činnost v oblasti vysoce technicky náročných problémů národního i mezinárodního významu
 • problematika výpočetních, experimentálních a diagnostických metod vysoké odbornosti v oblasti
 • vysoké pozice v projektových institutech a vládních organizacích