Informace k zápisům do 1. ročníku bakalářských oborů

Studenti přijatí ke studiu na Dopravní fakultu Jana Pernera mají povinnost dostavit se v určený termín k zápisu.
  • místo konání: učebna B1 - budova DB, Dopravní fakulta Jana Pernera, Studentská 95, Pardubice
  • s sebou: 2x průkazkové foto, občanský průkaz (nebo jiný doklad totožnosti), psací potřeby (ne "gumovací" pero)
Účast na zápise je povinná. Uchazeč, který se nemůže dostavit osobně, může určit zástupce, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí a občanským průkazem.
 
Předpokládaná doba trvání zápisů - cca 3-4 hod.
 
 
TERMÍNY ZÁPISŮ do 1. ročníků – přijatí v 1. kole přijímacího řízení
 
Prezenční studium
obory DMML, MEKPS/MMLS, TŘD-TŘDS, TŘD-LT 22. 8. 2017 od 9:00
obory DP-SV, DP-KV, DP-ŽP, ESD, DS 23. 8. 2017 od 9:00
Kombinované studium
všechny obory 24. 8. 2017 od 9:00

 

TERMÍNY ZÁPISŮ do 1. ročníků – přijatí ve 2. kole přijímacího řízení

Prezenční studium
všechny obory                                                              20. 9. 2017 od 9:00
Kombinované studium
všechny obory 21. 9. 2017 od 9:00