Informace k zápisům do 1. ročníku bakalářských oborů

Studenti přijatí ke studiu na Dopravní fakultu Jana Pernera mají povinnost dostavit se v určený termín k zápisu.
  • místo konání: Dopravní fakulta Jana Pernera, Studentská 95, Pardubice - posluchárna B1
  • s sebou: 2x průkazkové foto, občanský průkaz (nebo jiný doklad totožnosti), psací potřeby (ne "gumovací" pero), v případě zastupování úředně ověřenou plnou moc
 
 
Studenti přijatí v 1. kole přijímacího řízení
 
prezenční forma studia
obory* DMML, MEKPS/MMLS, TŘD-TŘDS, TŘD-LT 23. 8. 2016 12:00
obory* DP-SV, DP-KV, DP-ŽP, ESD, AID, DS 24. 8. 2016 12:00
kombinovaná forma studia
všechny obory 25. 8. 2016 12:00

 

Studenti přijatí v 2. kole přijímacího řízení
 
prezenční forma studia
všechny obory 19. 9. 2016 8:00
kombinovaná forma studia
všechny obory 19. 9. 2016 12:00

 

* zkratky oborů:
DMML = Dopravní management, marketing a logistika
MEKPS / MMLS = Management elektronických komunikací a poštovních služeb / Management, marketing a logistika ve spojích
TŘD-TŘDS = Technologie a řízení dopravy - zaměření Technologie a řízení dopravních systémů
TŘD-LT = Technologie a řízení dopravy - zaměření Logistické technologie
DP-SV = Dopravní prostředky - zaměření Silniční vozidla
DP-KV = Dopravní prostředky - zaměření Kolejovávozidla
DP-ŽP = Dopravní prostředky - zaměření Ochrana životního prostředí v dopravě
ESD = Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě
AID = Aplikovaná informatika v dopravě
DS = Dopravní stavitelství