Informace k zápisům do 1. ročníku bakalářských oborů

Studenti přijatí ke studiu na Dopravní fakultu Jana Pernera mají povinnost dostavit se v určený termín k zápisu. Přesné datumy zápisů budou zveřejněny později.
  • místo konání: Dopravní fakulta Jana Pernera, Studentská 95, Pardubice
  • s sebou: 2x průkazkové foto, občanský průkaz (nebo jiný doklad totožnosti), psací potřeby (ne "gumovací" pero), v případě zastupování úředně ověřenou plnou moc